Najlepsza darmowa biblioteka online

[OUTLET] Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych Unii Europejskiej (2007)

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2007-01-01
ROZMIAR NA PLIK: 8,21
ISBN: 2000172363994
JĘZYK: Polskie
AUTOR: praca zbiorowa
CENA: GRATIS

Możesz pobrać książkę [OUTLET] Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych Unii Europejskiej (2007) w formacie pdf epub po bezpłatnej rejestracji

Opis:

Towar z kategorii OUTLET.Tytuł może zawierać następujące uszkodzenia:- uszkodzoną, porysowaną, pogiętą okładkę,- zagięcia, zżółknięcia stron,- brakujące dodatki (np. płyty, art. papiernicze, naklejki) itp.- brakujące baterie, popsute elementy dźwiękowe.Towar z tej kategorii nie podlega wymianie na towar pełnowartościowy.Ilość egz. ograniczona. Skorowidz stanowi zbiór informacji o wszystkich obowiązujących aktach prawnych Unii Europejskiej opublikowanych w: polskim wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej serii L (Legislacja) ukazującym się od dnia 1 maja 2004 r. i zawierającym akty prawne, polskim wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej serii C (Informacje i zawiadomienia) ukazującym się od dnia 1 maja 2004 r. i zawierającym inne istotne dokumenty Unii Europejskiej, polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającym akty prawa wtórnego opublikowane w językach tzw. starych państw członkowskich UE od roku 1952 do dnia 30 kwietnia 2004 r. i obowiązujące w Polsce w związku z przystąpieniem do struktur unijnych (w sumie 226 tomów) oraz Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym ukazały się tzw. Akty Podstawowe Unii Europejskiej, czyli Traktaty założycielskie.

...osowano w decyzji Komisji C(2011)9771 z dnia 22 grudnia 2011 r ... Dyrektywy europejskie dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w ... ... . dotyczącej zatwierdzenia Opublikował ponad 300 prac naukowych. Obecnie jest przewodniczącym Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Stan prawny na 1 sierpnia 2007 roku. Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej pochodzi z wydawnictwa LexisNexis. Rafał Bujalski - ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa Unii Europejskiej, je ... ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE, EURATOM) NR 478/2007 z dnia 23 ... ... . Specjalizuje się w problematyce prawa Unii Europejskiej, jest pracownikiem Redakcji Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska oraz autorem programu "Prawo Europejskie", będącego częścią Systemu Informacji Prawnej LEX. 20.12.2013 Dziennik UrzPL ędowy Unii Europejskiej L 347/321 ( 1 ) Rozporz ądzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finan­ Dodatkowo art. 67 p.p.m. stanowi, że w razie braku wskazania prawa właściwego w ustawie p.p.m., przepisach szczególnych, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikowanych umowach międzynarodowych i prawie Unii Europejskiej, do danego stosunku prawnego należy stosować prawo państwa, z którym stosunek ten jest najściślej ... W art. 153 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nadaje się UE uprawnienia do przyjmowania dyrektyw w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Dyrektywa ramowa, mająca szeroki zakres zastosowania, oraz kolejne dyrektywy dotyczące szczegółowych aspektów bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy stanowią podstawę europejskiego ustawodawstwa w zakresie BHP. Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku. Strona 16. Dzienniki Unii Europejskiej - najnowsze oraz archiwizowane dzienniki ustaw. Największa bezpłatna baza aktów prawnych. Metryki, teksty ujednolicone, teksty pierwotne i fotokopie aktów prawnych. siedzibę na terenie Unii Europejskiej, a prowadzącym działalność na terenie Polski. Dzięki temu regulacja prawa właściwego w treści przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej nie miała charakteru powszechnego14. Konieczność uregulowania kwestii dotyczących prawa właściwego Informacje o SKOROWIDZ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH 2006 - 6655277875 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2017-01-21 - cena 25,25 zł...