Najlepsza darmowa biblioteka online

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2020-10-30
ROZMIAR NA PLIK: 12,37
ISBN: 9788381877336
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Małgorzata Manowska
CENA: GRATIS

Możesz pobrać książkę Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ] w formacie pdf epub po bezpłatnej rejestracji

Opis:

Czwarte wydanie cieszącego się uznaniem Czytelników komentarza uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne odnoszące się do ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, w tym m.in.:obszerną nowelizację z 4.07.2019 r. – o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, którą w znacznej mierze zmieniono model postępowania rozpoznawczego i przywrócono postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych; ustawę z 11.09.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, zawierającą przepisy dotyczące ustalania właściwości organu egzekucyjnego w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej oraz sporządzania adnotacji w sprawie zbiegu; ustawę z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą nowe odrębne postępowanie odnoszące się wyłącznie do spraw własności intelektualnej; ustawę z 30.04.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która w określonych w ustawie przypadkach umożliwia dokonywanie doręczeń przez Policję i Żandarmerię Wojskową oraz wprowadza nową kategorię spraw, tj. sprawy o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.W książce zwrócono uwagę na wydane w związku z pandemią COVID-19 uregulowania odnoszące się do procedury cywilnej, w tym dotyczące m.in. możliwości przeprowadzenia posiedzenia niejawnego zamiast rozprawy czy wstrzymania wykonania tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokali w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Omówiono także nowy przepis dotyczący licytacji lokalu mieszkalnego.Komentarz został napisany przez praktyków dla praktyków. Wśród autorów są przedstawiciele różnych zawodów prawniczych: sędziowie, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz radca prawny. Uwagi zawarte w opracowaniu uwzględniają zatem spojrzenie zarówno sędziego, jak i pełnomocnika na stosowanie przepisów regulujących postępowanie cywilne.Autorzy prezentowanej publikacji rozwiązują problemy, z którymi spotykają się w codziennej pracy. Komentowane zagadnienia mają przede wszystkim oparcie w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.Adresaci:Książka jest przeznaczona dla sędziów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, adwokatów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, komorników oraz aplikantów.

...ób przystępny i kompleksowy omawiają przepisy Kodeksu, w tym zmiany, kt ... Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III ... ... ... Tom III komentarza pod redakcją naukową prof. dr. Tom I komentarza pod redakcją naukową prof. dr. hab. Tadeusza Wiśniewskiego obejmuje art. 1-366 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, regulujące m.in. tematykę stron i kosztów procesu, postępowania przed sądami pierwszej instancji, dowodów i orz... Tom II komentarza pod redakcją naukową prof. dr. E-book Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom ... Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019 ... ... . dr. E-book Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II [PRZEDSPRZEDAŻ] - Henryk Pietrzkowski, Małgorzata Malczyk, Joanna Studzińska, Marta Romańska, Marcin Dziurda, Joanna Bodio, Sławomir Cieślak, Radosław Flejszar, Jacek Gudowski, rob Komentarz stanowi kompleksowe, dogłębne i praktyczne spojrzenie na nowy kształt postępowania cywilnego, uwzględniające zarówno ... Komentarz napisany przez praktyków i z myślą o praktykach w sposób kompleksowy omawia cywilne postępowanie procesowe, tj. przepisy Księgi pierwszej k.p.c. Uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone przez ustawę z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw, a także zmiany wynikające z innych ustaw. Kodeks postępowania cywilnego Komentarz T.5 w.2021 | Opracowanie zbiorowe | Wolters Kluwer. Książki i inne produkty w niskich cenach w księgarni internetowej czytam.pl. Kodeks postępowania cywilnego (Druk sejmowy Nr 71) oraz ustawy z 11.4.2008 r. o zmianie ustawy ? Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 81), a także wyrok Trybunału K...