Najlepsza darmowa biblioteka online

[OUTLET] Zmagania o reformę. Z dziennika politycznego 1980-1990

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2007-01-01
ROZMIAR NA PLIK: 7,98
ISBN: 2000155574997
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Władysław Baka
CENA: GRATIS

Tutaj znajdziesz książkę [OUTLET] Zmagania o reformę. Z dziennika politycznego 1980-1990 pdf

Opis:

Towar z kategorii OUTLET.Tytuł może zawierać następujące uszkodzenia:- uszkodzoną, porysowaną, pogiętą okładkę,- zagięcia, zżółknięcia stron,- brakujące dodatki (np. płyty, art. papiernicze, naklejki) itp.- brakujące baterie, popsute elementy dźwiękowe.Towar z tej kategorii nie podlega wymianie na towar pełnowartościowy.Ilość egz. ograniczona. Profesor Władysław Baka w latach 1980-1990 był bezpośrednio zaangażowany w przygotowanie koncepcji i realizację reformy gospodarczej oraz rynkowej przebudowy polskiej bankowości, uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu jako specjalista polityki społeczno-gospodarczej i reform systemowych. Ponadto pełnił kolejno funkcje sekretarza Komisji ds. Reformy Gospodarczej, ministra, prezesa NBP, sekretarza KC PZPR, a także był członkiem Prezydium Rządu oraz Rady Konsultacyjnej przy przewodniczącym Rady Państwa. W trakcie piastowania funkcji państwowych i partyjnych prowadził bardzo szczegółowe zapiski. Stały się teraz one podstawą do napisania dziennika politycznego, który ujawnia proces kształtowania się reformy gospodarczej lat osiemdziesiątych, a także kulisy rozmów przy Okrągłym Stole.

...merze chcemy spojrzeć w górę i dostrzec toczące się tam zmagania z różnych perspektyw ... Germanistyczne zmagania | Dziennik Polski ... . Masz informacje? Redakcja Dziennika Bałtyckiego czeka na #SYGNAŁ. Redakcja Dziennika Bałtyckiego czeka na #SYGNAŁ. Polska zainwestuje w produkcję szczepionek. Wideo. Komendanci Główni Policji od 1990 roku. Dziennik Urzędowy KGP. Wyroki sądowe. Rzecznicy Prasowi w KGP od 1990 roku. Skargi i wnioski. as the Polish government outlet Monitor Polski reported. Inicjatywa obywatelska Inicjatywa ... Zmagania o reformę. Z dziennika politycznego 1980-1990... ... . as the Polish government outlet Monitor Polski reported. Inicjatywa obywatelska Inicjatywa obywatelska to narzędzie polityczne dające obywatelom oraz ugrupowaniom społecznym i politycznym prawo inicjowania zmiany konstytucji, a tym samym kreowania prawa. W poszczególnych krajach istnieją zasadnicze różnice w praktyce jej stosowania. "Premier zdecydował, żeby wykorzystać potencjał osób z naszego środowiska politycznego; praca członków Rady Doradców Politycznych premiera będzie nieodpłatna, mają pomagać m.in. przy tworzeniu strategii politycznej na kolejne wybory" - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. System polityczny to ogół organów państwowych, partii politycznych oraz organizacji i grup społecznych (formalnych i nieformalnych), uczestniczących w działaniach politycznych w ramach danego państwa oraz ogół generalnych zasad i norm regulujących wzajemne stosunki między nimi....