Najlepsza darmowa biblioteka online

Zabezpieczenia wierzytelności

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2019-11-19
ROZMIAR NA PLIK: 6,49
ISBN: 9788381871136
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Jędrzej Jerzmanowski
CENA: GRATIS

Wszystko Jędrzej Jerzmanowski książki, które czytasz i pobierasz od nas

Opis:

W poszczególnych opracowaniach wchodzących w skład publikacji autorzy odnoszą się do tych problemów prawa zabezpieczeń wierzytelności, które od lat budzą kontrowersje w praktyce; są to:odwołalność pełnomocnictwa w celu zabezpieczenia wierzytelności, kauzalność umów o ustanowienie praw zastawniczych, dopuszczalność przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie, pozorność czynności prawnych kreujących zabezpieczenia.W publikacji zaprezentowano ponadto: przekrojowy obraz ustawowych (hipoteka, zastaw, gwarancja ubezpieczeniowa) i wypracowanych przez praktykę sposobów zabezpieczenia wierzytelności (weksel, przewłaszczenie, dług równoległy) oraz problematykę pozorności oświadczeń woli w kontekście zabezpieczenia wierzytelności. Publikacja może być pomocna w dokonaniu wyboru adekwatnego sposobu zabezpieczenia wierzytelności (kredytu), uniknięciu komplikacji przy ustanawianiu i realizacji zabezpieczeń. Autorami publikacji są zarówno wybitni znawcy problematyki zabezpieczeń wierzytelności, jak i młodzi badacze tej tematyki, z powodzeniem łączący pracę naukową na wiodących polskich uczelniach z praktyką prawniczą – sędziowie, adwokaci i radcowie prawni.Adresaci:Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków, doradców podatkowych, ekonomistów i księgowych, a także menedżerów w firmach z sektora finansów, ubezpieczeń i reasekuracji. Zainteresuje także pracowników naukowych zajmujących się zagadnieniami z zakresu prawa zabezpieczeń wierzytelności.

...zabezpieczanej wierzytelności. Zastawu rejestrowego nie można ustanowić na: prawach mogących być przedmiotem hipoteki, wierzytelnościach, na których ustanowiono hipotekę, statkach morskich oraz statkach w budowie mogących być przedmiotem hipoteki morskiej ... Jaka suma zabezpieczenia wierzytelności? - eGospodarka.pl ... ... . Zabezpieczenie kilku wierzytelności hipoteką. Hipoteka może być skutecznym zabezpieczeniem w działalności gospodarczej. Może ona zabezpieczać kilka wierzytelności jednego wierzyciela, jak również kilku wierzycieli. W tym drugim przypadku należy jednak powołać administratora hipoteki. Kodeks pracy 2021. Zabezpieczenie może być dokonane również przed ustaleniem albo określeniem kwoty należności pieniężnej, jeżeli brak zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremn ... Zabezpieczenie wierzytelności w drodze ugody - Windykacja ... ... . W tym drugim przypadku należy jednak powołać administratora hipoteki. Kodeks pracy 2021. Zabezpieczenie może być dokonane również przed ustaleniem albo określeniem kwoty należności pieniężnej, jeżeli brak zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić skuteczne przeprowadzenie egzekucji, a przepisy odrębne zezwalają na takie zabezpieczenie (np. art. 33 ustawy Ordynacja podatkowa). ... wierzytelności z rachunków ... Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 01.09.2017 r. w sprawie standardu zawodowego - wycena dla zabezpieczenia wierzytelności - standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych nr 1 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych nr 1. Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności. Metryka. Tekst pierwotny. Na podstawie art. 175 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm. 2)) ogłaszam standard zawodowy rzeczoznawców ... ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI A INSTYTUCJE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO. Paweł Księżak Pełnomocnictwo w celu zabezpieczenia roszczenia 19. Ewa Lewandowska Pozorność oświadczenia woli a skuteczność zabezpieczenia wierzytelności 31. Jakub Pokrzywniak Gwarancja ubezpieczeniowa w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń - nowe ... Przeczytaj także: Zabezpieczenie wierzytelności: zastaw rejestrowy Pytanie: Jakie najważniejsze zapisy powinny się znaleźć w umowie o przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia oraz o w umowie o ustanowienie zastawu rejestrowego? Czy bank dla zabezpieczenia kredytu w wysokości np. 2,5 mln złotych może ustanawiać najwyższą sumę zabezpieczenia (trzy razy wyższą)? zabezpieczenia wierzytelności na tle uregulowań systemu bankowego. 2 g 2. Prawne formy zabezpieczenia kredytu i pożyczki hipotecznej. Rodzaje hipotek. 2 g 3 Ekonomiczne zasady wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności 6 g 4 Kryzysy rynku nieruchomości. Mechanizmy powstawania i skutki ekonomiczne 3 g 5 Można tu zwrócić uwagę, iż przepisy o gwarancji zapłaty nie rozstrzygają wyraźnie, czy wyboru jednego ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności o wynagrodzenie dokonuje inwestor czy też wykonawca. Z 649 (3) § 1 k.c. wynika tylko, że wykonawcy przysługuje uprawnienie do domagania się ustanowienia gwarancji zapłaty. Obecnie zastaw rejestrowy może zabezpieczać wierzytelność przysługującą każdemu wierzycielowi. Z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej zastaw rejestrowy tj., od dnia 11 stycznia 2009 r. zrezygnowano z zamkniętej listy wierzyciel...