Najlepsza darmowa biblioteka online

Zasoby rodziny - wychowanie, poradnictwo, praca socjalna

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2017-03-30
ROZMIAR NA PLIK: 5,65
ISBN: 9788365155375
JĘZYK: Polskie
AUTOR: praca zbiorowa
CENA: GRATIS

Tutaj znajdziesz książkę Zasoby rodziny - wychowanie, poradnictwo, praca socjalna pdf

Opis:

Publikacja dofinansowana z funduszy Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.Problematyka rodziny jest często podejmowana w naukach społecznych, co uwarunkowane jest wartością, znaczeniem i funkcjami, jakie rodzina pełni w życiu jednostki, ale i całego społeczeństwa. Współcześnie zainteresowanie tym zagadnieniem poszerza się ze względu na specyfikę czasów, w których żyjemy. Niemal na co dzień jesteśmy uczestnikami przeobrażeń gospodarczo-politycznych, kulturowo-społecznych, naukowo-technicznych, które wymuszają na jednostkach i grupach przystosowywanie się do nowych sytuacji. Dotyczy to również rodziny.Zasoby rodziny to obszerny zbiór tekstów familiologicznych skupionych głównie na tematyce mocnych stron rodziny, a przez to nawiązujących do takich koncepcji, które podkreślają znaczenie dobrostanu psychicznego i poszukiwaniu zasobów w życiu rodzinnym. Mamy nadzieję, że ich zestawienie w niniejszym zbiorze wypełni chociaż w niewielkim stopniu lukę koncepcji pozytywnych rozwijanych od niedawna w zakresie pedagogiki, a jednocześnie stanowić będzie przyczynek do dalszej dyskusji nad zasobami rodziny, potencjałami możliwościami ich odkrywania, wykorzystywania dla dobra samych rodzin, jak i szerszego otoczenia społecznego.Wprowadzenie

... [email protected] Sekretariat Dziekana Podręcznik adresowany jest głównie do studentów pracy socjalnej, pedagogiki, psychologii, socjologii, teologii, nauk o rodzinie ... Szkolenie Praca socjalna z rodziną problemową - Szkolenia.com ... . Przydatny może być także dla praktyków zajmujących się radzeniem jednostkom i rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Książka „Poradnictwo socjalne dla rodzin. 11. Pracownik socjalny i system pomocy rodzinie - formy wsparcia, cele pracy z rodziną, formy pracy socjalnej . 12. Formy pomocy rodzinie - poradnictwo - kontrakt socjalny - praca w środowisku - interwencja kryzysowa - mediacje. 13. Plan Pomocy rodzinie Informacja o prelegencie rodziny ... Zasoby rodziny. Wychowanie, poradnictwo, praca socjalna ... ... . 12. Formy pomocy rodzinie - poradnictwo - kontrakt socjalny - praca w środowisku - interwencja kryzysowa - mediacje. 13. Plan Pomocy rodzinie Informacja o prelegencie rodziny. Nale ży jednak podkre śli ć, że w pracy socjalnej z rodzin ą wiod ącą w śród metod pracy socjalnej stosowan ą w pracy z rodzina jest nadal metoda pracy z indywidualnym przypadkiem. Nie sposób jednak pomin ąć i podkre śli ć znaczenia metod pracy grupowej i środowiskowej. Ujmowane Projekt socjalny jest realizowany według ściśle określonego planu, trwa zwykle do momentu zrealizowania ustalonego celu i zawsze wiąże się z poprawą sytuacji osoby lub rodziny. Po jego zakończeniu pracownik socjalny ewaluuje i rozlicza projekt. W ramach realizowanych przeze mnie superwizji pracy socjalnej moją rolą jest zainspirować ... Zasoby rodziny 1.9. Klimat rodzinny, więzi w rodzinie oraz interakcje z innymi systemami ... Rola i zadania pracownika socjalnego w pracy z rodziną z dziećmi w kontekście działań asystenta rodziny ... Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe - próba teoretycznej i ......