Najlepsza darmowa biblioteka online

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2020-03-04
ROZMIAR NA PLIK: 5,92
ISBN: 9788381873871
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Martyna Wilbrandt-Gotowicz
CENA: GRATIS

Wszystko Martyna Wilbrandt-Gotowicz książki, które czytasz i pobierasz od nas

Opis:

W komentarzu szczegółowo omówiono procedurę administracyjną, a w szczególności:zasady, strukturę podmiotową i tryb postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej oraz środki zaskarżenia decyzji administracyjnych, w tym nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji ostatecznych, zagadnienia dotyczące wydawania zaświadczeń, kosztów postępowania administracyjnego oraz postępowania w sprawie skarg i wniosków, zasady udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym, oraz regulacje szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych.Skomentowane zostały zmiany Kodeksu dokonane od poprzedniego wydania, m.in. ustawami:z 16.05.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. poz. 1133) – dotyczące m.in. wskazania przez stronę niemającą miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce, Unii Europejskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej; z 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. poz. 730) – dotyczące m.in. wykonywania obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych; z 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60) – dotyczące opatrywania podpisem odpisu pełnomocnictwa.Autorzy uwzględnili najnowszy dorobek doktryny oraz wieloletnie, w tym również niepublikowane, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego. Komentarz zawiera obszerną, kompletną bibliografię postępowania administracyjnego za lata 1927–2019.Adresaci:Publikacja jest przeznaczona dla sędziów, radców prawnych, adwokatów oraz osób stosujących w codziennej pracy przepisy komentowanej ustawy – pracowników organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa i postępowania administracyjnego.

...rii 978-83-65992-43-7 ISBN ˚ 978-83-65992-44-4 Redakcja naukowa Kodeks postępowania administracyjnego ... Art. 156. KPA - Przesłanki stwierdzenia nieważności ... ... . Komentarz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie I Olsztyn 2020 Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 60-126 ISBN serii 978-83-65992-43-7 ISBN ˚ 978-83-65992-45-1 Tom II Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 61-126 Redakcja naukowa Książka. Bestseller. Nowość. Promocja! Zapowiedź. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Piotr ... Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wydanie ... ... . Bestseller. Nowość. Promocja! Zapowiedź. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Piotr Przybysz. Od 1 czerwca 2017 r. duże zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz To już czwarte wydanie niezwykle cenionego przez czytelników komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego. Autorzy dokonali w nim obszernej i wyczerpującej wykładni obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem dorobku doktryny oraz wieloletniego, w tym również niepublikowanego ... Komentarz uwzględnia rewolucyjne zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone przez ustawę z 7 kwietnia 2017 r., które obowiązują od 1 czerwca 2017 r. Wśród zmian, które mają usprawnić postępowanie oraz skrócić czas jego trwania, wymienić można m.in.: ODDK - Wydawnictwo dla biznesu - Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków dr hab. Elżbieta Klat-Górska, dr hab. Artur Mudrecki: KPA, postepowania, czwartek_ Komentarz zawiera obszerną i szczegółową analizę przepisów dotyczących postępowania administracyjnego: jurysdykcyjnego (ogólnego), w sprawach skarg i wniosków, wydawania zaświadczeń oraz rozstrzygania sporów o właściwość w obrębie administracji publicznej, jak też w przedmiocie administracyjnych kar pieniężnych i europejskiej współpracy administracyjnej. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Komentarz zawiera obszerną i...