Najlepsza darmowa biblioteka online

Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 167-296

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2018-11-23
ROZMIAR NA PLIK: 6,41
ISBN: 9788381245494
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Stanisław Zabłocki
CENA: GRATIS

Stanisław Zabłocki książki Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 167-296 epub są dostępne po rejestracji na naszej stronie

Opis:

Komentarz zawiera obszerną analizę przepisów regulujących dowody i środki przymusu. Szczególne znaczenie mają te części opracowania, które odnoszą się do nowych przepisów, np. dotyczących dowodów nielegalnych, ponieważ kwestie te powodują najwięcej trudności interpretacyjnych. Autor szczegółowo omówił zagadnienia budzące wątpliwości, wobec których zajął jednoznaczne stanowisko, a wywód poparł argumentami przytaczanymi w doktrynie i judykaturze.Publikacja zawiera również szczegółowe omówienie ostatnich zmian do kodeksu, w tym dotyczących m.in.:możliwości zabezpieczenia wykonania przepadku przedsiębiorstwa również na mieniu osoby fizycznej; dopuszczalności kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych w przypadku nowych przestępstw; możliwości zwrócenia się sądu lub prokuratury do właściwego naczelnego organu administracji rządowej o zwolnienie świadka od obowiązku zachowania tajemnicy; obowiązku uzyskiwania informacji z centralnej ewidencji kierowców oraz z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego prowadzonej przez Policję, dotyczących oskarżonego w postępowaniu w sprawach o przestępstwa w ruchu lądowym.

...ego. Tom I. Komentarz do art. 1-166 Twoja ocena ... Art. 170. KPK - Kodeks postępowania karnego ... . Ocena ogólna. 1 star 2 stars 3 stars 4 stars 5 stars. Pseudonim. ... Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 167-296 . Kodeks postępowania karnego Komentarz. Napisz opinię ... Kodeks postępowania karnego Tom 2 Komentarz do art. 167-296. Napisz opinię ... Kodeks postępowania karnego. Komentarz praktyczny do nowelizacji 2019. ... Kodeks Karny. Część Ogólna T.1 Komentarz art.1-116. 378 ... Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 167 ... ... . Część Ogólna T.1 Komentarz art.1-116. 378, 86 zł. z kurierem. 385,56 zł z dostawą. dostawa jutro do 6 miast. do koszyka dodaj do koszyka. KODEKS KARNY SKARBOWY tom I i II - Feliks Prusak. od. Super Sprzedawcy. Okładka Art. 170. KPK - Kodeks postępowania karnego - § 1. Oddala się wniosek dowodowy, jeżeli: 1) przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne; 2) okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia ... Art. 29. KPK - Kodeks postępowania karnego - § 1. Na rozprawie apelacyjnej i kasacyjnej sąd orzeka w składzie trzech sędziów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. § 2. Apelację lub kasację od wyroku orzekającego karę dożywotniego ... Opis: Kodeks postępowania karnego. Tom I i II. Komentarz do art. 1 - 682. Komentarz do całego Kodeksu postępowania karnego z udziałem sędziów obejmujący ponad 3500 stron jasnej i praktycznej wykładni przepisów KPK oraz wszechstronnego, aczkolwiek syntetycznego wyjaśnienia problemów wynikających z potrzeb praktyki z szerokim odwołaniem do orzecznictwa SN, sądów apelacyjnych oraz ... Książka Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do artykułów 1-296 Duże Komentarze Becka / Piotr Hofmański, C.H.Beck, 243,66 zł, okładka twarda, Sto tysięcy przecenionych książek, sprawdź teraz!...