Najlepsza darmowa biblioteka online

Systemy równoważnego czasu pracy w kodeksie pracy

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2017-08-21
ROZMIAR NA PLIK: 7,41
ISBN: 9788381075862
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Agnieszka Różańska-Prawdzik
CENA: GRATIS

Agnieszka Różańska-Prawdzik książki Systemy równoważnego czasu pracy w kodeksie pracy epub są dostępne po rejestracji na naszej stronie

Opis:

Celem opracowania jest kompleksowa analiza przepisów dotyczących systemów równoważnego czasu pracy zawartych w kodeksie pracy. Systemy równoważnego czasu pracy, w przeciwieństwie do większości systemów czasu pracy, umożliwiają planowanie pracy powyżej 8 godzin na dobę, ale przede wszystkim planowanie pracy na różną liczbę godzin w poszczególnych dobach. Właśnie ta cecha zasadniczo odróżnia te systemy od systemu podstawowego czasu pracy.W książce przedstawiono podstawowe pojęcia składające się na określenie: "system równoważnego czasu pracy". Na podstawie przyjętej w opracowaniu definicji równoważnego czasu pracy - z uwagi na podobieństwa do tego systemu - przeprowadzono analizę systemu skróconego tygodnia pracy oraz tzw. weekendowego czasu pracy.Odniesiono się także m.in. do regulacji obowiązującej od 23.08.2013 r., dopuszczającej możliwość przedłużenia okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy, która dotyczy także systemów równoważnego czasu pracy.Zagadnienie pracy w czasie chronionym w systemach równoważnego czasu pracy omówiono m.in. w kontekście pracy w godzinach nadliczbowych oraz w okresach odpoczynku. Szczególnie istotne rozważania dotyczą pracy w godzinach nadliczbowych przekraczających normę dobową oraz przekraczających przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, a także odmiennie uregulowanych okresów odpoczynku dobowego w systemach równoważnego czasu pracy określonych w art. 136 i 137 k.p.Adresaci: Książka będzie przydatna dla wszystkich, którzy w praktyce mają do czynienia z planowaniem lub rozliczaniem czasu pracy pracowników zatrudnionych w systemach równoważnego czasu pracy. Może być pomocna dla pracodawców przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy. Zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa pracy z uwagi na przytoczone w niej orzecznictwo i różne interpretacje pojawiające się w doktrynie prawa pracy.

... dobową normę czasu pracy, odpoczynki ... Równoważny czas pracy — definicja, zasady, rozliczenie, prawo ... ... Systemy i rozkłady czasu pracy. Art. 135. § 1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Ustawa o czasie pracy kierowców reguluje kompleksowo kwestie dopuszczalnych dla nich systemów czasu pracy. Nie można zastosować w odniesieniu do ... Równoważny czas pracy a grafik pracy - praktyczne porady ... . Nie można zastosować w odniesieniu do kierowców innych niż wymienione wyżej systemów czasu pracy i wskazanych w Kodeksie pracy ale nie uregulowanych w ustawie o czasie pracy kierowców (np. systemu pracy weekendowej, skróconego tygodnia pracy). Jest to najczęściej spotykany i powszechnie stosowany system czasu pracy. System równoważnego czasu pracy. Równoważny system czasu pracy może być wprowadzony, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. Dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie ... System równoważnego czasu pracy jest określony w art. 135 Kodeksu pracy, który stanowi, że jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności, wymiar czasu jest stały - i nie może być przeciętny - w okresie rozliczeniowym. Praca w porze nocnej i w nadgodzinach. Osoba posiadająca niepełnosprawność nie może wykonywać pracy w porze nocnej. To znaczy, że jej czas pracy nie może przypadać w godzinach między 21.00 a 7.00. W przypadku pracy w systemie równoważnym w wersji podstawowej, tzn. przy możliwości przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, pracą nadliczbową w dniach przedłużonego dobowego wymiaru jest praca powyżej wymiaru ustalonego w rozkładzie czasu pracy w danym dniu. Równoważny system pracy a prawo. Dokładne informacje na temat równoważnego czasu pracy znajdziemy w Kodeksie pracy, a dokładniej w rozdziale IV "Systemy i rozkłady czasu pracy". Artykuł 135 mówi dokładnie na ten temat: §1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego ... Tygodniowy rozkład czasu pracy omawianych pracowników może zatem wyglądać następująco: poniedziałek - 12 godzin wtorek - 10 godzin środa - dzień wolny czwartek - 10 godzin piątek - 8 godzin sobota - dzień wolny niedziela - dzień wolny. Równoważny system pracy dotyczy również pracowników, zatrudnionych przy dozorze urządzeń oraz częściowo pozostających w pogotowiu do pracy. Równoważny system czasu pracy pozwala na wydłużenie dniówki pracowniczej do 12, 16 a nawet 24 godzin. Dla wielu pracodawców to bardzo dobre rozwiązanie - nie muszą martwić się o nadgodziny po przekroczeniu normy dobowej (pisaliśmy m.in. tutaj: nadgodziny przy niepełnym etacie), mogą wygodnie planować grafiki.Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe ... W związku z tym, że równoważny system czasu pracy powoduje zmienność norm czasu pracy obowiązujących pracownika, powinien być odpowiednio wprowadzony. Zgodnie z art. 150 Kodeksu pracy pracodawca może to zrobić poprzez zapis w obowiązującym go układzie zbiorow...