Najlepsza darmowa biblioteka online

Rozliczanie podatku u źródła

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2017-07-23
ROZMIAR NA PLIK: 9,41
ISBN: 9788381075350
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Jarosław Sekita
CENA: GRATIS

Najlepsze Rozliczanie podatku u źródła pdf, które znajdziesz tutaj

Opis:

Pobór podatku u źródła to jeden z podstawowych elementów opodatkowania przychodów osiąganych za granicą. Problematyka ta zyskuje coraz większe znaczenie w praktyce biznesowej. Wzrasta liczba firm międzynarodowych i coraz więcej Polaków pracuje w innych państwach.W książce można znaleźć odpowiedzi m.in. na takie pytania jak:W jaki sposób powinni rozliczać się przedsiębiorcy prowadzący działalność transgraniczną? Jak rozliczać dochody osób fizycznych osiąganie na terytorium innych państw? Czy określone rodzaje tzw. usług niematerialnych (np. szkolenia, pośrednictwo handlowe, ubezpieczenia, organizacja targów zagranicznych i in.) podlegają podatkowi u źródła? Czy nabywana przez nas licencja jest licencją sensu stricto, czy licencją użytkownika końcowego oraz czy licencje użytkownika końcowego są opodatkowane podatkiem u źródła? Czy od nabywanych materiałów typu stock jest płacony podatek u źródła?Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowelizacje ustaw o PIT i CIT, które zmieniły dotychczasowe podejście do opodatkowania dochodów nierezydentów i rozumienie klauzuli "rzeczywistego właściciela" ("beneficial owner").W książce omówiono m.in. zagadnienia takie jak:certyfikat rezydencji, opodatkowanie dywidend, opodatkowanie odsetek, opodatkowanie należności licencyjnych, opodatkowanie transportu międzynarodowego, opodatkowanie usług niematerialnych.Adresaci:Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność transgraniczną i ich pełnomocników: doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje również księgowych oraz pracowników administracji skarbowej.

...e wiele wątpliwości u przedsiębiorców oraz księgowych ... Rozliczenie podatku u źródła - zmiany od 1 stycznia 2019 roku ... . Jak należ prawidłowo rozliczyć podatek u źródła, kto jest do tego zobowiązany oraz czym jest certyfikat rezydencji podatkowej. Zapraszam do transkrypcji z danego szkolenia. Rozliczanie podatku u źródła Jarosław Sekita W książce omówiono m.in. zagadnienia takie jak: certyfikat rezydencji, opodatkowanie dywidend, opodatkowanie odsetek, opodatkowanie należności licencyjnych, opodatkowanie transportu międzynarodowego, opodatkowanie usług niematerialnych. Podatek u źródła - podatek pobierany w przypadku pła ... Rozliczenie podatku u źródła - jak dokonać ubruttowienia ... ... . Podatek u źródła - podatek pobierany w przypadku płatności transgranicznych, w których podmiot otrzymujący przychód ma inną rezydencję podatkową niż podmiot dokonujący wypłaty (rezydent w kraju położenia źródła przychodu).. W przypadku podatku u źródła podatnikiem jest podmiot otrzymujący wypłatę (np. wynagrodzenie z tytułu usług, płatności licencyjne, odsetki z ... Podatek u źródła w PIT na analogicznych zasadach Analogiczne zasady przewidziano w odniesieniu do nierezydentów podlegającym przepisom ustawy o PIT. W ich przypadku zryczałtowany podatek u źródła powinien być przekazany do urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrano (art. 42 ... Rozliczanie podatku u źródła. Zmiany od 1 stycznia 2019 r. Udostępnij. Od 1 stycznia 2019 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przewidują nowe zasady poboru podatku u źródła. Zmiany dotyczą po pierwsze zdefiniowanych na nowo obowiązków płatników, po drugie zaś - odejścia w przypadku istotnych ......