Najlepsza darmowa biblioteka online

Partycypacja w postępowaniu administracyjnym. W kierunku uspołecznienia interesu prawnego

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2017-04-04
ROZMIAR NA PLIK: 6,18
ISBN: 9788381072779
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Zbigniew Kmieciak
CENA: GRATIS

Zbigniew Kmieciak książki Partycypacja w postępowaniu administracyjnym. W kierunku uspołecznienia interesu prawnego epub są dostępne po rejestracji na naszej stronie

Opis:

Celem książki jest pokazanie potencjału tkwiącego w odpowiednim rozumieniu interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym dla stworzenia standardu dostosowanego do realiów współczesności i odpowiadającego na słuszne potrzeby podmiotów zainteresowanych wynikiem postępowania.Publikacja powstała w ramach projektu poświęconego sądowemu stosowaniu prawa, z elementami stosowania prawa przez organy administracji publicznej, realizowanego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pod opieką merytoryczną prof. dr hab. Ewy Łętowskiej. Autorami artykułów są wybitni specjaliści z zakresu prawa administracyjnego i innych obszarów badawczych, posiadający również doświadczenie w praktyce stosowania prawa.Adresaci: Książka przeznaczona jest dla sędziów, pracowników organów administracji publicznej, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje także pracowników naukowych specjalizujących się w prawie administracyjnym."Opracowania zamieszczone w niniejszym zbiorze dokumentują drogę ewolucji, stan obecny i sposób funkcjonowania instytucji ukierunkowanych na ochronę interesów w postępowaniu administracyjnym, z polskiej i europejskiej perspektywy. Intencją autorów było zarazem uchwycenie prawidłowości rządzących ich rozwojem, a ponadto sformułowanie pewnych wniosków na przyszłość, przy jednoczesnym zasygnalizowaniu kwestii budzących najwięcej wątpliwości". Zbigniew Kmieciak, Ewa Łętowska (ze wstępu)"Autorzy w niezwykle interesujący sposób przedstawiają kwestię partycypacji w ujęciu problemowym i terytorialnym. Kolejne opracowania zamieszczone w książce ilustrują ochronę interesu prawnego w szczegółowych dziedzinach prawa (w prawie budowlanym, w planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska) oraz zawierają interesujące odniesienia do systemów prawnych innych państw, np. Francji, Austrii, Niemiec. Niewątpliwą zaletą publikacji jest praktyczne ujęcie przedstawianych zagadnień, poparte licznymi przykładami orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego". Prof. zw. dr. hab. Roman Hauser

...sędziów, pracowników organów administracji publicznej, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych ... Postępowanie administracyjne - Wikipedia, wolna encyklopedia ... . Zainteresuje także pracowników naukowych specjalizujących się w ... Kmieciak Z., Problemy i wyzwania partycypacji w postępowaniu administracyjnym, w: Partycypacja w postępowaniu administracyjnym. W kierunku uspołecznienia in­teresu prawnego, red. Z. Kmieciak, Warszawa 2017. Partycypacja w postępowaniu administracyjnym : w kierunku uspołecznienia interesu prawnego: data wydania : 2017: miejsce wydania : wydawca: Warszawa : Wolters Kluwer Polska. strony: 113-133: ISBN: 978-83-8107-277-9. seria: Monografie - Wolters Kluwer, ISSN 1897-4392 ... Rada ... Partycypacja w postępowaniu administracyjnym - Zbigniew ... ... . strony: 113-133: ISBN: 978-83-8107-277-9. seria: Monografie - Wolters Kluwer, ISSN 1897-4392 ... Rada Wydziału Prawa i Administracji UŁ nadała mi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy traktującej o zagadnieniu skuteczności unijnego prawa administracyjnego. ... Z. Kmieciak (red.) „Partycypacja w postępowaniu administracyjnym. W kierunku uspołecznienia interesu ... Udział podmiotu ... W przypadku art. 28 k.p.a stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Pojęcie interesu prawnego - użyte w art. 28 k.p.a. - w bezpośrednim rozumieniu oznacza interes oparty na prawie lub chroniony przez prawo. Interes prawny to interes osobisty, własny, indywidualny ... Interes prawny jest pojęciem języka prawnego. Zgodnie z art. 28 k.p.a. jest podstawą do zakwalifikowania określonego podmiotu jako strony w postępowaniu administracyjnym. Źródłem interesu prawnego jest zawsze norma prawa materialnego we wszystkich gałęziach prawa. Partycypacja w postępowaniu administracyjnym. W kierunku uspołecznienia interesu prawnego - Kmieciak Zbigniew. Celem książki jest pokazanie potencjału tkwiącego w odpowiednim rozumieniu interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym dla stworzenia Regulacje postępowania administracyjnego w Polsce. Polskie regulacje postępowania administracyjnego czerpały z wzorców austriackich (ustawa z 1896 roku, regulująca procedurę weryfikacji orzeczeń wydawanych w pierwszej instancji przez władze publiczne).Pierwszą polską kodyfikacją tej gałęzi prawa było rozporządzenie z mocą ustawy wydane przez Prezydenta RP, Rozporządzenie o ... Ochrona interesów społeczności lokalnej i gminy w planowaniu przestrzennym. W: Z. Kmieciak (red.), Partycypacja w postępowaniu administracyjnym. W kierunku uspołecznienia interesu prawnego (s. 169-192). Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Google Scholar. Kodeks postępowania administracyjnego normuje również sposób wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ... Z. Kmieciak (red.), Partycypacja w postępowaniu administracyjnym. W kierunku uspołecznienia interesu prawnego, WKP 2017; I. Ożóg (red.), Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT, WKP 2017; R.A. Stefański, Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych, WKP 2017...