Najlepsza darmowa biblioteka online

Komercjalizacja wyników badań naukowych

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2017-01-03
ROZMIAR NA PLIK: 8,66
ISBN: 9788380928824
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Beata Więzowska-Czepiel
CENA: GRATIS

Najlepsze Komercjalizacja wyników badań naukowych pdf, które znajdziesz tutaj

Opis:

Publikacja dotyczy wszystkich prawnych aspektów tytułowego zagadnienia - ochrony, obrotu i finansowania, a także powiązania z innymi stronami funkcjonowania uczelni. Zawiłości tego procesu przedstawiono w sposób zrozumiały również dla nieprawnika. Autorzy, mający doświadczenie w kontaktach z inżynierami, tłumaczą, co jest chronione, komu przynależą prawa i jakie należy się wynagrodzenie. Wskazują też konkretne problemy i metody ich rozwiązania. Czytelnicy odnajdą w opracowaniu omówienie zagadnień odnoszących się m.in. do:konstruowania regulaminów ochrony własności intelektualnej, relacji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, ryzyka komercjalizacji oraz jej związków z oceną parametryczną.Adresaci: Książka jest przeznaczona dla pracowników centrów transferu technologii, naukowców i przedsiębiorców akademickich, menedżerów w firmach prowadzących działalność innowacyjną, władz uczelni wyższych oraz prawników stykających się zawodowo z omawianą tematyką.

...ników Zagadnienie komercjalizacji wyników badań naukowych przedstawiane jest na wiele sposobów ... Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych ... ... . Można przekonać się o tym sięgając po publikacje, które omawialiśmy już w serii poradników dotyczących właśnie komercjalizacji.Na ciekawy pomysł ujęcia tematu wpadli autorzy publikacji pt. "Komercjalizacja wyników badań naukowych - krok po kroku" z Centrum Transferu Technologii ... MARZEC 2 01 1 Informacja o wynikach kontroli KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH KNO.410.006.00.2015 Nr ewid. 227/2015/P/15/027/KNO DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY podręcznik pt. „Kom ... Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych ... ... .410.006.00.2015 Nr ewid. 227/2015/P/15/027/KNO DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY podręcznik pt. „Komercjalizacja wyników badań - krok po kroku", który powstał w ramach projektu „Cykl szkoleń dla pracowników naukowych mających na celu usprawnienie transferu wyników badań z uczelni do przemysłu", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu odmiany roślin jako przedmiotu badań naukowych, pojęcia hodowcy, podmiotów praw wyłącznych do dóbr własności przemysłowej, nabycia przez uczelnię praw do pracowniczej twórczości wynalazczej, umowy o przeniesienie patentu, decyzji uczelni publicznej związanych z procesem komercjalizacji wyników badań naukowych, Dopiero jednak w ostatnich latach komercjalizacja wyników badań naukowych zaczęła być równie ważna, jak prowadzenie badań naukowych i kształcenie. Z perspektywy polityki publicznej taka działalność ma podnieść poziom innowacyjności kraju, a przy tym zmusić jednostki naukowe do podejmowania badań nadających się do szybkiego ... Skuteczna komercjalizacja wyników badań naukowych jest procesem składającym się z szeregu niełatwych działań wymagających zróżnicowanych kompetencji. więcej . NEWSLETTER. Zostaw nam swoje dane, a poinformujemy Cię o nowych ofertach badawczych i technologicznych. zapisz się. Strona główna O nas Dla ... Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Celem projektu jest wsparcie podmiotów działających na rzecz nauki, prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych ... SGGW w Warszawie od lat współpracuje z podmiotami otoczenia gospodarczego, posiada też doświadczenia w komercjalizowaniu wyników badań naukowych swoich pracowników. W celu wzmocnienia wsparcia instytucjonalnego działalności wdrożeniowej Uczelnia powołała Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW . 298 Komercjalizacja wyników badań - kontekst teoretyczny U podstaw komercjalizacji wyników badań naukowych leżą zasoby jednostek naukowych1. Komercjalizacja wyników badań może odbywać się poprzez tworzenie firm2 (spin-offs, start-ups), sprze- daż licencji3, joint venture - sprzedaż bezpośrednią wynalazku, know-how i know-why4.Markman et al.5 Komercjalizacja wyników badań naukowych polega na spowodowaniu, że rezultat badawczy, mający potencjalną wartość komercyjną (rynkową), zostanie sprzedany lub w inny sposób udostępniony podmiotowi zewnętrznemu, w celu osiągnięcia przez niego zysku lub wykreowania innej wartości. Komercjalizacja taka Pomoc w komercjalizacji wyników badań naukowych. Politechnika Wrocławska posiada szerokie kontakty w polskim i międzynarodowym środowisku biznesowym oraz wysokie kompetencje w zakresie komercjalizacji, transferu wiedzy i technologii, w tym wynalazków. Skorzystaj z dotychczasowych doświadczeń i przenieś wyniki swoich badań naukowych do ... Komercjalizacja wyników badań naukowych Akadamia Pomorska Słupsk. 4 marca 2021, 12:57 Komercjalizacja wyników badań naukowych MEDIA O NAS Aktualności FILM PROMOCYJNY Spotkania z Ekspertami Zajęcia dydaktyczne (organizacja, odwołane, przełożone) ... Komercjalizacja wyników badań naukowych Szanowni Klienci, Rozwijamy się dla Was :) 16 i 17-tego stycznia w godzinach 22:00 do 8:00 rano przeprowadzimy niezbędne prace techniczne. W celu wdrażania lub komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami uczelnia może udzielić swojemu podmiotowi zależnemu bezpłatnej 3-letniej licencji wyłącznej do wyników tych badań z prawem do udzielania dalszych licencji. 6. W przypadku udzielenia przez uczelnię licencji ... Zmiany w zasadach komercjalizacji badań naukowych. Ponad dwa lata temu, w 2014 r., weszły w życie liczne zmiany dotyczące funkcjonowania uczelni, w tym nowe zasady komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz związanej z nimi specjalistycznej wiedzy. Jak pisaliśmy w artykule opisującym tę reformę, głównym celem ......