Najlepsza darmowa biblioteka online

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2016-09-18
ROZMIAR NA PLIK: 8,23
ISBN: 9788380923454
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Agata Plichta
CENA: GRATIS

Możesz pobrać książkę Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz w formacie pdf epub po bezpłatnej rejestracji

Opis:

W komentarzu zawarto szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących zawodu lekarza i lekarza dentysty, uwzględniając najnowszy stan prawny, w tym zmiany ustawy, które wejdą w życie w dniu 1 maja 2017 r., a także zmiany wprowadzone m.in. ustawami o: zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw i zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Zaprezentowano również aktualne orzecznictwo sądowe oraz poglądy doktryny.W publikacji położono szczególny nacisk na praktyczne ujęcie tematyki oraz omówienie procedur administracyjnych.Opracowanie zostało przygotowane przez osoby pracujące w centralnej administracji rządowej oraz praktyków zajmujących się obsługą podmiotów wykonujących działalność leczniczą.Adresaci: Książka przeznaczona jest dla sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz pracowników służby zdrowia, lekarzy i samorządu zawodowego. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla osób przystępujących do egzaminów lekarskich i specjalizacyjnych.

... dniem 24 sierpnia 2020 r., b) pkt 2 lit ... Ustawa o zawodach do podpisu prezydenta - Aktualności ... ... . b w zakresie art. 3 ust. 5 pkt 9 oraz lit. c w zakresie art. 3 ust ... [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, teza 13 do art. 2 ZawLekU. 4 4. Nie wszystkie czynności zawodowe lekarza polegają na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Aktywności lekarza na różnych polach mogą rodzić uzasadnione pytanie, czy w danym wypadku mamy do czynienia z wykonywaniem profesji lekarskiej. Pytanie USTAWA O ZAWODACH LEKARZA I LE ... Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz ... ... . Pytanie USTAWA O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY. KOMENTARZ Komentarze Becka L. Ogiegło PRAWO FARMACEUTYCZNE. KOMENTARZ Duże Komentarze Becka A. Górski LEKSYKON PRAWA MEDYCZNEGO. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ Leksykony Prawnicze A. Fiutak PRAWO W MEDYCYNIE, wyd. 4 Akademia Prawa R. Szczęsny REKLAMA FARMACEUTYCZNA I POKREWNA Zarys Prawa W komentarzu zawarto szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących zawodu lekarza i lekarza dentysty, uwzględniając najnowszy stan prawny, w tym zmiany ustawy, które wejdą w życie w dniu 1 maja 2017 r., a także zmiany wprowadzone m.in. ustawami o: zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw i zmianie ustawy o systemie informacji w ... 4 Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty Komentarz Redaktor prof. dr hab. Leszek Ogiegło Autorzy Beata Cygan Agnieszka Dyszlewska-Tarnawska prof. dr hab. Leszek Ogiegło dr Gabriela Rączka prof. UŚ dr hab. Kazimierz Zgryzek WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2010. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty Komentarz. Komentarz do ustawy z 5.12.1996 r. zawodach lekarza i lekarza dentysty, pod redakcją wybitnego specjalisty w omawianej dziedziny prof. dr hab. Leszka Ogiegło stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny, aktualne orzecznictwo sądowe oraz ... USTAWA z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych. 22 lipca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Część przepisów wprowadzonych tą nowelizacją obowiązuje już od 8 sierpnia - a kolejne, stosownie do treści przepisów wprowadzających, będą wcho Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz - Lidia Retkowska-Mika, Monika Urbańska, Wojciech Grecki, Elżbieta Buczek, Łukasz Dziamski, Ag - Oferty. Ocena 1,5 / 5. 3 opinie. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty Komentarz. Prezentowana książka to drugie, zmienione i rozszerzone, wydanie komentarza do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zawiera analizę przepisów według stanu prawnego na dzień 31 stycznia 2014 r., z uwzględnieniem problemów występujących w praktyce i orzecznictwie sądowym. wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, z podaniem miejsca i, o ile to możliwe, czasu jego wykonywania na t...