Najlepsza darmowa biblioteka online

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2016-06-20
ROZMIAR NA PLIK: 12,70
ISBN: 9788380923751
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Zbigniew Góral
CENA: GRATIS

Zbigniew Góral książki Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz epub są dostępne po rejestracji na naszej stronie

Opis:

Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień odnoszących się do wielokrotnie nowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stanowi ona podstawowy akt prawny określający obowiązki państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.Od czasu pierwszego wydania publikacji ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uległa bardzo istotnym nowelizacjom, które sprawiły, że większość zawartych w niej przepisów zmieniła swój kształt prawny. Uzasadnia to potrzebę zaktualizowania komentarza oraz konieczność wyjaśnienia przepisów i nowych rozwiązań prawnych związanych z tą tematyką.W opracowaniu omówiono wiele nowych zagadnień, w tym m.in. takie kwestie jak:nowe zadania organów zatrudnienia, powołanie Rady Rynku Pracy, profilowanie pomocy udzielanej bezrobotnym, nowe podejście do przeciwdziałania bezrobociu grup szczególnego ryzyka na rynku pracy, zwłaszcza bezrobotnych do 30. roku życia, świadczenia aktywizacyjne ukierunkowane na zatrudnienie w pełnym wymiarze bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną. Z uwagi na znaczne wątpliwości interpretacyjne w książce zaprezentowanobogaty wybór orzecznictwa sądów administracyjnych oraz literatury przedmiotu.Adresaci: Napisany przez doświadczonych i cenionych znawców problematyki bezrobocia oraz łączący warstwę teoretyczną z praktyczną komentarz stanowić będzie cenną pomoc dla pracowników urzędów pracy, osób prowadzących agencje zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, inspektorów pracy, a także pracodawców oraz pracowników działów kadr. Zainteresuje praktyków prawa, w tym adwokatów i radców prawnych, jak również przedstawicieli nauki prawa pracy i prawa administracyjnego.

...o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dokonaną ustawą z 14 ... Nowelizacja przepisów o promocji zatrudnienia i ... ... .3.2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 598 ze zm.). Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień odnoszących się do wielokrotnie nowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stanowi ona podstawowy akt prawny określający obowiązki państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Od czasu pierwszego wydania publikacji ustawa o promocji zatrudnienia . ... Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia ... - psz.praca.gov.pl ... . Od czasu pierwszego wydania publikacji ustawa o promocji zatrudnienia ... Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień odnoszących się do wielokrotnie nowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stanowi ona podstawowy akt prawny określający obowiązki państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. E-book Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz - Magdalena Paluszkiewicz, Mirosław Włodarczyk, Tatiana Wrocławska, Edyta Bielak-Jomaa, Ewa Staszewska, Zbigniew Góral, Agata Drabek (PDF) Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień odnoszących się do wielokrotnie nowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Promocja zatrudnienia Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2004 r., Nr 99, poz. 1001) Ustawa o promocji zatrudnienia, już samym swoim tytułem prezentuje nowe podejście do pomagania bezrobotnym. Wsparcie dla osób nieradzących sobie na rynku pracy powinno być aktywne: oferować możliwości szkoleń, przekwalifikowania zawodowego ... Podpisana niedawno przez Prezydenta ustawa z 14.3.2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw ma na celu poprawę skuteczności ... Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Praktyczny komentarz | Wolters Kluwer. Książki i inne produkty w niskich cenach w księgarni internetowej czytam.pl. III. Czy rodzaj umowy ma znaczenia na możliwość skorzystania z Art. 88za ustawy o promocji zatrudnienia? To w umowie o pracę, zgodnie z art. 29 k.p., określa się rodzaj pracy. Jak określa się rodzaj pracy? Wpisując do umowy stanowisko pracy, funkcję, zawód lub opisując rodzaj czynności, które pracownik ma wykonywać. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy straci moc - zapowiedziała minister rodziny i pracy. Jej miejsce ma zastąpić nowa ustawa o rynku pracy, która ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Co zawiera nowa ustawa?...