Najlepsza darmowa biblioteka online

Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2016-07-12
ROZMIAR NA PLIK: 3,18
ISBN: 9788326489877
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Ryszard Mastalski
CENA: GRATIS

Miłego czytania Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie Ryszard Mastalski epub książki za darmo

Opis:

W publikacji zaprezentowano wzajemne powiązania między stanowieniem i stosowaniem prawa podatkowego. Procesy te są ze sobą integralnie związane, a pomiędzy stanowieniem prawa oraz regułami jego interpretacji występują obustronne zależności. Autor próbuje odpowiedzieć na pytania, w jakim zakresie tworzenie prawa podatkowego kształtuje jego stosowanie oraz czy i w jakim stopniu można używać w prawie podatkowym klauzul generalnych (zwłaszcza klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania) oraz zwrotów niedookreślonych.Rozważania zawarte w pracy wiążą się ponadto ze zwalczaniem agresywnej optymalizacji podatkowej, zarówno w przypadku krajowego, jak i unijnego oraz międzynarodowego prawa podatkowego, co jest jednym z najważniejszych problemów współczesnych systemów podatkowych.W monografii omówiono m.in.:istotę prawną podatku, technikę tworzenia prawa podatkowego, administracyjne i sądowe stosowanie prawa podatkowego, rolę cen transferowych (cen transakcyjnych) w rozwiązywaniu sporów podatkowych, rolę klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w rozwiązywaniu sporów podatkowych.Adresaci: Książka skierowana jest zarówno do podmiotów uczestniczących w tworzeniu i stosowaniu prawa, w tym na poziomie parlamentarnym, jak i podmiotów niepublicznych - głównie pracodawców, pracobiorców, podmiotów gospodarczych. Zainteresuje także pracowników administracji podatkowej, sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w problematyce podatkowej. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla studentów prawa oraz podatników.

...ści prawa administracyjnego oraz przepisy samej ordynacji podatkowej pozwalają na, częściowe przynajmniej, przywrócenie równowagi między państwem a obywatelem ... Zepsute drzwiczki a optymalizacja podatkowa - Artykuł ... ... . Tworzenie i stosowania prawa podatkowego w zgodzie z konstytucją ..... 411 JOANNA KLISZKA Prawnowspólnotowy i konstytucyjny wymóg równego traktowania a niektóre regulacje polskiego prawa podatkowego ..... 420 MICHALINA ALEKSANDRA DUDA Wpływ zasady proporcjonalności na proces kształtowania jednostki nabieraj ą szczególnego znaczenia zarówno w procesie stanowienia prawa, jak i jego stosowania - st ąd zostały one podniesione do rangi zasad.9 Zasady stanowienia prawa podatkowego Zasady te determinuj ą sposób tworzenia prawa podatkowego, a oprócz tego stanowi ą eBook Tworzenie prawa podatkowego a jeg ... Prawo podatkowe (PDF) - Ryszard Mastalski | Download ... ... .9 Zasady stanowienia prawa podatkowego Zasady te determinuj ą sposób tworzenia prawa podatkowego, a oprócz tego stanowi ą eBook Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie pdf W publikacji zaprezentowano wzajemne powiązania między stanowieniem i stosowaniem prawa podatkowego. Procesy te są ze sobą integralnie związane, a pomiędzy stanowieniem prawa oraz regułami jego interpretacji występują obustronne zależności. Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008, s. 75-76. 4 Podmioty te są podmiotami stosującymi prawo podatkowe. 5 P. Borszowski, Wprowadzanie definicji legalnych w prawie podatkowym - zagadnie-nia wyjściowe, „ Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze" 2016/2017, s. 221. 6 Stosowanie prawa - określenie przez upoważniony organ państwowy konsekwencji (skutków) prawnych pewnego stanu faktycznego. Wynikiem stosowania prawa jest sformułowanie konkretnych i indywidualnych norm, opartych na generalnych i abstrakcyjnych normach wchodzących w skład danego systemu prawnego.. Zarówno sama czynność stosowania prawa, jak i sformułowany w jej wyniku dokument ... podatkowym, ujmowane w księgach tylko jako zwiększenie kwoty podat-ku dochodowego. Zasadniczym skutkiem takiego stanu rzeczy jest postępujące odrywanie się stosowania i stanowienie prawa podatkowego od jego ekonomicznych źró-deł. Główny nacisk kładzie się tu na zabezpieczenie realizacji budżetu, jako Oczywiście jest to nieuniknione w skomplikowanej i dynamicznej rzeczywistości gospodarczej. Niestety zarówno podmioty mające wpływ na tworzenie prawa, jak i te odpowiedzialne za jego stosowanie, rzadziej te niejasności w interpretacji prawa podatkowego eliminują, a częściej je tworzą, konserwują czy potęgują. 5 Dział I. Źródła i wykładnia prawa mu nie przysługuje ani z mocy Konstytucji, ani z mocy ustawy o TK. W konsekwencji orzeczenie TK nie dotyczy bowiem badanego przepisu prawnego, lecz praktyki jego stosowania [K. Osajda, Koncepcja orzeczenia zakresowego a wątpliwości na tle skutków orzeczeń TK, w: Skutki wyroków Celem książki jest krytyczna prezentacja wszystkich podstawowych problemów teoretycznych prawa podatkowego dotyczących jego stanowienia, interpretacji oraz stosowania. Autor podzielił je zgodnie z tytułem na trzy odrębne grupy zagadnień: stanowienie (rozdział I), interpretacja (rozdział III) i stosowanie prawa podatkowego (IV). 6. Dwuetapowy model stosowania prawa podatkowego str. 39 Rozdział II Źródła prawa podatkowego w procesie jego stosowania str. 47 1. Rola źródeł prawa w procesie jego stosowania str. 47 2. Ustawa w procesie stosowania prawa podatkowego str. 49 3. Podustawowe akty prawne w procesie stosowania prawa podatkowego str. 52 4....