Najlepsza darmowa biblioteka online

Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2018-08-13
ROZMIAR NA PLIK: 6,18
ISBN: 9788381248549
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Arkadiusz Lach
CENA: GRATIS

Wszystko Arkadiusz Lach książki, które czytasz i pobierasz od nas

Opis:

Monografia zawiera referaty wygłoszone podczas konferencji „Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny”, zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorzy, m.in. sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, koncentrują się na zagadnieniach praktycznych związanych z orzekaniem o roszczeniach cywilnych w procesie karnym, takich jak:sposób liczenia odsetek i wysokości szkody, dopuszczalność orzekania w procesie o danym roszczeniu, przesłanki i forma złożenia wniosku o nałożenie obowiązku naprawienia szkody, stosowanie instytucji kompensacyjnych w ramach środków probacyjnych, dochodzenie roszczeń przez ubezpieczycieli, odpowiedzialność Skarbu Państwa za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, odszkodowanie za niesłuszne skazanie, państwowa kompensata dla pokrzywdzonych.„Jest to zbiór wartościowych tekstów (…), który będzie stanowić ważną pozycję, cenną nie tylko dla nauki szeroko pojętego prawa karnego, ale również dla praktyki wymiaru sprawiedliwości”. Dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK

...jące środki prawne: powództwo adhezyjne i wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody na podstawie art ... Jak ofiara znęcania się może dochodzić zadośćuczynienia ... ... . 46 Kodeksu karnego. Monografia zawiera referaty wygłoszone podczas konferencji „Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny", zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorzy, m.in. sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, koncentrują się na zagadnieniach praktycznyc… Dochodzenie roszczeń z wyroków karnych. Według kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego możliwe jest dochodzenie roszczeń cywilnych, wobec p ... Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny - Arkadiusz ... ... . Według kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego możliwe jest dochodzenie roszczeń cywilnych, wobec popełnionego przestępstwa, które polega na wniesieniu przez pokrzywdzonego tak zwanego wniosku adhezyjnego.. Kiedy można dochodzić roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym?. Sąd wszczyna postępowanie dowodowe, które ma na celu ... Monografia zawiera referaty wygłoszone podczas konferencji „Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny", zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorzy, m.in. sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, koncentrują się na zagadnieniach praktycznych związanych z orzekaniem o roszczeniach cywilnych w procesie karnym, takich jak ... Dochodzenie roszczeń cywilnych w procesie karnym Szkoda jaka zostanie wyrządzona przestępstwem powinna zostać naprawiona przez sprawcę. Postępowania cywilne o odszkodowania mogą jednak trwać latami, a przy tym kosztować masę pieniędzy. Monografia zawiera referaty wygłoszone podczas konferencji „Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny", zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorzy, m.in. sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, koncentrują się na zagadnieniach praktycznych związanych z orzekaniem o roszczeniach cywilnych w procesie karnym, takich jak ... Może mieć to znaczenie kluczowe, gdyby proces karny przeciągnął się ponad ustawowe terminy przedawnienia roszczeń cywilnych (co nie jest niemożliwe), a odszkodowanie nie zostałoby zasądzone przez sąd karny lub zostałoby zasądzone w wysokości niższej niż żądana przez pokrzywdzonego. Monografia zawiera referaty wygłoszone podczas konferencji „Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny", zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorzy, m.in. sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, koncentrują się na zagadnieniach praktycznych związanych z orzekaniem o roszczeniach cywilnych w procesie karnym, takich jak: ... Opis: Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny - Lach Arkadiusz. Monografia zawiera referaty wygłoszone podczas konferencji "Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny", zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W procesie karnym istnieją dwa zasadnicze sposoby dochodzenia roszczeń powstałych wskutek przestępstwa. Mianowicie roszczenia takie mogą być dochodzone poprzez: złożenie wniosku o naprawienie szkody (art. 46 § 1 kodeksu karnego) wytoczenie powództwa cywilnego (art. 62 kodeksu postępowania karnego). Dochodzenie Roszczeń Cywilnych A Proces Karny. Zapewnia profesjonalną realizację zamówień dla bibliotek, firm i instytucji z możliwością dostarczenia pod wskazany adres. Akceptuje płatności bezgotówkowe (przelewy, cze...