Najlepsza darmowa biblioteka online

Zarządzenie zastępcze wojewody

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2018-06-06
ROZMIAR NA PLIK: 11,17
ISBN: 9788381247108
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Katarzyna Borówka
CENA: GRATIS

Tutaj znajdziesz książkę Zarządzenie zastępcze wojewody pdf

Opis:

Celem publikacji jest kompleksowa charakterystyka zarządzenia zastępczego wojewody jako środka nadzoru nad bezczynnością organów jednostek samorządu terytorialnego.W opracowaniu omówiono następujące zagadnienia związane z tą instytucją:geneza i ewolucja zarządzenia zastępczego; uzasadnienie regulacji zarządzenia zastępczego wojewody; wyodrębnienie konstrukcji prawnej zarządzenia zastępczego, w tym w szczególności ustalenie charakteru i skutków prawnych zastosowania instytucji; odpowiedzialność wojewody za realizację kompetencji nadzorczych; sądowa kontrola zarządzenia zastępczego.W obowiązującym stanie prawnym przedmiotem zarządzenia zastępczego wojewody może być:stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego jednostek samorządu terytorialnego oraz wójta; odwołanie ze stanowiska osoby pełniącej funkcję w jednostkach samorządu terytorialnego lub rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem samorządowym; odwołanie ze stanowiska osoby pełniącej funkcję w związku metropolitalnym lub rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym przez to zrzeszenie; sporządzenie lub zmiana planu miejscowego; wprowadzenie obszaru udokumentowanego złoża kopalin lub kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla do studium; nadanie nazwy ulicy, obiektowi lub urządzeniu użyteczności publicznej.Adresaci:Książka przeznaczona jest m.in. dla pracowników urzędów wojewódzkich, a także pozostałych jednostek samorządu terytorialnego i związków metropolitalnych. Dodatkowo książka stanowi przydatne narzędzie pracy dla sędziów sądów administracyjnych oraz profesjonalnych pełnomocników. Może także zainteresować przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

...IECKIEGO z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Mazowiecka Na podstawie art ... Zarządzenia zastępcze w sprawie złóż kopalin Wojewody ... ... . 96 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 8 oraz art. 208 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia ... Zarządzenie zastępcze wojewody w polskim ustawodawstwie 1. Uwagi ogólne Dwudziestolecie reaktywacji samorządu terytorialnego w Polsce sprzyja podsu-mowaniu poszczególnych aspektów jego dotychczasowego funkcjonowania. Istot-nym tematem rozwaań doktryny w ciż ągu ostatnich kilkunastu lat była kwestia ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 242/2020 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy ... PDF Zarządzenie zastępcze wojewody w polskim ustawodawstwie ... . Istot-nym tematem rozwaań doktryny w ciż ągu ostatnich kilkunastu lat była kwestia ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 242/2020 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, Stan prawny: 11 czerwca 2018 r. Autor: Katarzyna Borówka. książka, ebook PDF. Rok wydania: 2018. Sprawdź pełną ofertę księgarni internetowej Profinfo.pl Zarządzenie zastępcze wojewody jest jednym ze środków nadzoru działalności samorządu terytorialnego, które po...