Najlepsza darmowa biblioteka online

Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2018-05-28
ROZMIAR NA PLIK: 5,52
ISBN: 9788381246415
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Maciej Ślifirczyk
CENA: GRATIS

Najlepsze Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego pdf, które znajdziesz tutaj

Opis:

Instytucja wykonywania zobowiązań podatkowych stanowi kluczowy element całego systemu podatkowego, bez którego istnienie podatków straciłoby sens. Z uwagi na liczne występowanie zobowiązań podatkowych oczywiste jest, że częste są nie tylko przypadki wykonywania zobowiązań podatkowych, lecz także ich niewykonywania. Występują również przypadki zachowań co do których istnieje wątpliwość, czy mogą być traktowane jako wykonanie zobowiązania podatkowego czy też powinny być uznane za nie stanowiące wykonania zobowiązania podatkowego. W publikacji znajdziesz kompleksowe omówienie instytucji wykonania zobowiązania podatkowego wraz z problematyką jego niewykonania oraz nienależytego wykonania na gruncie polskiego prawa podatkowego. Książka poddaje gruntowej i najobszerniejszej w polskim piśmiennictwie analizie obecnie obowiązujące regulacje prawa podatkowego dotyczące wykonania, niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań podatkowych. Podstawą dla tej analizy i wskazania kierunku interpretacji przepisów są przy tym m.in. ustalenia teoretycznoprawne (porządkujące terminologicznie omawiane instytucje prawa podatkowego, rekonstruujące ich budowę z wykorzystaniem pojęć i konstrukcji wykształconych w teorii prawa oraz ich wpływ na strukturę stosunku zobowiązania podatkowego) i historycznoprawne (wskazujące na rozwój omawianych instytucji prawnych na przestrzeni czasu). Na tej podstawie formułowane są ustalenia dotyczące aktualnego stanu prawnego oraz postulaty dotyczące przyszłych regulacji prawnych.Z książki dowiesz się m.in.:Czy na gruncie prawa podatkowego możliwe i celowe jest posługiwanie się pojęciem nienależytego wykonania zobowiązania? Jaki jest zakres zastosowania i charakter prawny poszczególnych instytucji prawnych służących wykonaniu zobowiązania podatkowego? Kiedy można uznać, że zobowiązanie podatkowe zostało wykonane i w efekcie wygasło, kiedy natomiast należy uznać, że do takiego wykonania nie doszło? Jakimi zasadami kierować się przy interpretacji przepisów dotyczących wykonania zobowiązania podatkowego? Jaka jest rola pośredników w realizacji zobowiązania podatkowego? Jaki jest wpływ poszczególnych instytucji służących wykonaniu zobowiązań podatkowych na strukturę stosunku prawnopodatkowego łączącego wierzyciela podatkowego i podatnika? Czy na gruncie prawa podatkowego można mówić o niemożliwości świadczenia podatkowego? Jaka jest optymalna prawna regulacja niemożliwości świadczenia podatkowego? Jak niewykonanie zobowiązania wpływa na stosunek zobowiązania podatkowego? Jakie są uwarunkowania prawnej regulacji konsekwencji niezrealizowania zobowiązania podatkowego w terminie i czy przy ich uwzględnieniu obecna regulacja prawna jest optymalna? Jaka powinna być przewidziana przepisami prawa reakcja na taką sytuację?W opracowaniu znajdziesz również takie zagadnienia jak:sposób interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących wykonywania zobowiązania podatkowego, zasady dotyczące wykonywania zobowiązania podatkowego, wykonywanie zobowiązania podatkowego a instytucje zaliczki, raty podatku i przedpłaty, wymagania formalne co do prawnej regulacji wykonania zobowiązania podatkowego, wymagania ogólne precyzujące prawidłowy sposób wykonania zobowiązania podatkowego (recypient świadczenia, wysokość świadczenia, termin spełnienia świadczenia, miejsce spełnienia świadczenia), modyfikacja elementu długu po powstaniu stosunku zobowiązania podatkowego, w tym zagadnienia dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, aspekty proceduralne wykonania zobowiązania podatkowego, procedury wspomagające wykonanie zobowiązania podatkowego, w tym zwłaszcza zaliczenie wpłaty, prawna konstrukcja zapłaty podatku, przedmiot zapłaty podatku, w tym pojęcie pieniądza na gruncie prawa podatkowego, zaliczenie środków przyjętych jako zabezpieczenie na poczet zobowiązania podatkowego, zapłata podatku z wykorzystaniem urządzeń inkasujących, zapłata podatku z wykorzystaniem znaków skarbowych, zapłata podatku papierami

...e zobowiązania podatkowego ; Skip to the end of the images gallery ... Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie ... ... . Skip to the beginning of the images gallery. ... wymagania ogólne precyzujące prawidłowy sposób wykonania zobowiązania podatkowego (recypient świadczenia, wysokość świadczenia, termin spełnienia świadczenia, miejsce ... § 1. Dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. § 2. Zasadą w prawie cywilnym jest, że za niewykonanie lub nie ... Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie ... ... . § 2. Zasadą w prawie cywilnym jest, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego dłużnik ponosi odpowiedzialność. Wyjątkiem zaś, że niewykonanie umowy z powodu siły wyższej prowadzi do braku odpowiedzialności za powstałe z tego powodu szkody. Instytucja wykonywania zobowiązań podatkowych stanowi kluczowy element całego systemu podatkowego, bez którego istnienie podatków straciłoby sens. Z uwagi... Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego, Maciej Ślifirczyk, 121,6 zł. Instytucja wykonywania zobowiązań podatkowych stanowi kluczowy element całego systemu podatkowego, bez którego istnienie podatków straciłoby sens. Z u, Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego, Księgarnia PWN Gdańsk zaprasza Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego, Maciej Ślifirczyk, 115,2 zł. Instytucja wykonywania zobowiązań podatkowych stanowi kluczowy element całego systemu podatkowego, bez którego istnienie podatków straciłoby sens. Z u, Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego, Księgarnia PWN Poznań zaprasza Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego, Maciej Ślifirczyk, 115,2 zł. Instytucja wykonywania zobowiązań podatkowych stanowi kluczowy element całego systemu podatkowego, bez którego istnienie podatków straciłoby sens. Z u, Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego, Księgarnia PWN Gdańsk zaprasza Książka Wykonanie niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego / Maciej Ślifirczyk, Wolters Kluwer, 123,36 zł, okładka twarda, Sto tysięcy przecenionych książek, sprawdź teraz! Zobowiązanie w ogólne nie powstaje, wygasa lub przy zobowiązaniach wzajemnych można od umowy odstąpić. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Niewykonanie umowy ma miejsce wówczas, gdy świadczenie zawarte w umowie w ogóle nie zostanie spełnione. Jeżeli natomiast dłużnik podjął się czynności ... Instytucja wykonywania zobowiązań podatkowych stanowi kluczowy element całego systemu podatkowego, bez którego istnienie podatków straciłoby sens. ... Wykonanie niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego; Dodaj do schowka. Opis Szczegóły produktu. Inne z tej kategorii. Kategorie. Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego 2018 ISBN:9788381246415 - Książki - Prawo finansowe. Bankowe. Dewizowe. Budżetowe - Prawo podatkowe. Księgarnia internetowa dla spragnionych wiedzy. Szybkie wysyłki. Darmowy transport od 159 zł. Przekonaj się sam! KsiążkaWykonanie niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowegoautorstwaMaciej Ślifirczyk ️ Zamów online w Księgarni Internetowej PWN Książka Wykonanie niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego - Maciej Ślifirczyk Instytucja wykonywania zobowiązań podatkowych stanowi kluczowy element całego systemu podatkowego, bez którego istnienie podatków straciłoby sens. Z uwagi na liczne występowanie zobow...