Najlepsza darmowa biblioteka online

Karta Nauczyciela. Komentarz

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2018-03-30
ROZMIAR NA PLIK: 5,95
ISBN: 9788381245630
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Andrzej Barański
CENA: GRATIS

Najlepsze Karta Nauczyciela. Komentarz pdf, które znajdziesz tutaj

Opis:

 W komentarzu przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak:nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, wymagania kwalifikacyjne nauczycieli, warunki pracy oraz wynagrodzenia, nagrody i odznaczenia nauczycieli, uprawnienia socjalne i urlopy, rozwój zawodowy, odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.W najnowszym 10. wydaniu komentarza omówiono zmiany wynikające z nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela zawarte w ustawie z 16.12. 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, która obowiązuje od 1.09.2017 r. Zmiany dotyczą m.in.powiązania oceny pracy nauczyciela z systemem awansu zawodowego i uszczegółowienia zasad jej dokonywania, doprecyzowania, iż w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych i zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli za granicą.Ponadto, w publikacji uwzględniono nowelizacje wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych obowiązujące od 1.01.2018 r. oraz zmiany przyszłe, które wejdą w życie 1.09.2018 r. i 1.01.2019 r.Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. obejmują:wymóg zatrudnienia nauczycieli na podstawie umowy o pracę w szkołach i placówkach niepublicznych, zmiany w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego dyrektora szkoły, jego zastępcy oraz innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole, wprowadzenie zapisu umożliwiającego przyznanie nauczycielowi tzw. urlopu uzupełniającego, zmiany w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem, dotyczące zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, zmiany w zasadach udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. wprowadzenia nowego składnika wynagrodzenia - dodatku za wyróżniającą pracę.Zmiany, które wejdą w życie 1 września 2018 r. dotyczą:oceny pracy nauczyciela i dyrektora, awansu zawodowego nauczycieli, nawiązania, zmiany oraz rozwiązania stosunku pracy, wymiaru czasu pracy nauczyciela,Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. dotyczą finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Oprócz omówienia przepisów zawiera także bogate orzecznictwo sądów administracyjnych oraz cywilnych. Autorzy wskazują możliwe interpretacje budzących wątpliwości przepisów. W wielu przypadkach ukazano ewolucję brzmienia poszczególnych przepisów od wejścia w życie ustawy. Komentarz jest dziełem specjalistów - radców prawnych, posiadających wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w obsłudze prawnej administracji oświatowej. Dzięki bogatej wiedzy praktycznej autorów, niejednokrotnie w orzecznictwie polskich sądów powoływano się na poglądy zawarte w przedmiotowym komentarzu.Adresaci:Komentarz przeznaczony jest dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką oświatowąPrzeczytaj wywiad z autorką >>>

... uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji ... KARTA NAUCZYCIELA. KOMENTARZ - 7402597163 - oficjalne ... ... . Książka ma też suplement elektroniczny w postaci specjalnie przygotowanego serwisu z aktywnymi wzorami dokumentów. Karta Nauczyciela. Komentarz - Andrzej Barański, Maria Szymańska, Joanna Rozwadowska-Skrzeczyńska - opis książki: W komentarzu przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak: Kiedy z nauczycielem można zawrzeć umowę o pracę na czas określ ... Karta Nauczyciela z komentarzem (książka) Księgarnia ... ... .in. takie zagadnienia jak: Kiedy z nauczycielem można zawrzeć umowę o pracę na czas określony. Karta Nauczyciela ustala przypadki, w jakich strony mogą zawrzeć umowę o pracę na czas określony i jest to regulacja wyczerpująca. Polecamy książkę: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami. Praktyczny komentarz do ustawy - Karta Nauczyciela, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli, uwzględniający najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203). Karta Nauczyciela reguluje stosunki pracy nauczycieli zatrudnionych m.in. w szkołach,... Informacje o KARTA NAUCZYCIELA. KOMENTARZ - 7402597163 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2018-07-28 - cena 202,67 zł Informacje o KARTA NAUCZYCIELA. KOMENTARZ - 7300172984 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2018-05-31 - cena 197,52 zł Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji. Książkę wzbogaca serwis elektroniczny z aktywnymi wzorami dokumentów. Karta Nauczyciela. Komentarz - epub, pdf - opis produktu: Publikacja stanowi dogłębną analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela. Autorzy szczególnie dużo miejsca poświęcili wyjaśnieniu przepisów, których stosowanie w praktyce powoduje wątpliwości interpretacyjne....