Najlepsza darmowa biblioteka online

Jednolity Plik Kontrolny

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2018-03-07
ROZMIAR NA PLIK: 11,93
ISBN: 9788381245746
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Aleksandra Michalska
CENA: GRATIS

Możesz pobrać książkę Jednolity Plik Kontrolny w formacie pdf epub po bezpłatnej rejestracji

Opis:

Czy posiadasz niezbędną wiedzę w zakresie JPK? Czy doceniasz zawartość danych w JPK i optymalnie korzystasz z narzędzi analitycznych wykorzystujących te dane?Odpowiedzieć na te pytania pomoże Ci drugie wydanie książki Jednolity Plik Kontrolny. Znajdziesz w niej omówienie w przystępny sposób wybranych struktur JPK, oraz podsumowanie blisko dwuletniego okresu doświadczeń autorów w procesach wdrażania i raportowania JPK."Jednolity Plik Kontrolny (JPK) funkcjonuje w polskim systemie prawa podatkowego już blisko dwa lata. Pomimo, początkowych kontrowersji oraz praktycznych problemów można stwierdzić, że stał się już standardem raportowania danych podatkowych do administracji skarbowej przenosząc komunikację z fiskusem w erę cyfrową". Ze słowa wstępnegoW publikacji znajdziesz:praktyczne wskazówki odnoszące się do przygotowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów, zarówno od strony prawnopodatkowej jak i technicznej, informacje i wyjaśnienia na temat wybranych struktur JPK poświęconych ewidencji prowadzonej na potrzeby podatku od towarów i usług, faktur, ksiąg rachunkowych, magazynów oraz wyciągów bankowych, obowiązki podatników związane z nowym modelem raportowania danych podatkowych w formie elektronicznej, uwzględniając aspekty procedury podatkowej - w tym nową procedurę kontroli celno-skarbowej, zarys budowy wybranych struktur JPK oraz czytelne zestawienia przedstawiające, które informacje, w jakim formacie i z jakimi ograniczeniami wymagane są przez kluczowe struktury JPK.Z książki dowiesz się również:kto i kiedy ma obowiązek raportowania Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie, jak można przekazać Jednolity Plik Kontrolny na żądanie, jak i komu przekazywać dane w przypadku comiesięcznego raportowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla VAT, jak administracja podatkowa korzysta z JPK_VAT, jak czytać pliki XML.W publikacji znajdziesz także m.in. informacje na temat:zmian struktury JPK_VAT od 2018 r., struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego obowiązującej na dzień 1.02.2018 r., struktur wymaganych na żądanie, głównych problemów przy wypełnianiu struktury JPK_KR, prezentacji zakładowego planu kont w sekcji ZOiS JPK_KR, zasad raportowania JPK_WB po 13.01.2018 r., głównych problemów przy uzupełnianiu struktury JPK_WB, zmian w strukturze JPK_VAT dla rozliczeń VAT od 2018 r., głównych problemów przy wypełnianiu struktur JPK_VAT oraz JPK_FA, zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów w odniesieniu do przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego w ramach kontroli celno-skarbowej związanych z kontrolą poprawności rozliczeń podatkowych, wprowadzenia tzw. modelu mieszanego w zakresie przedstawiania ksiąg podatkowych w formie JPK, zastosowania JPK na żądanie w postępowaniach podatkowych, obowiązku korekty JPK_VAT, narzędzi do analizy danych z JPK_VAT - JPK_ANALIZATOR, danych z JPK_VAT na potrzeby analizy ryzyka, wyników analiz JPK_VAT w kontekście obniżonych odsetek od zaległości podatkowych, specyfikacji interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego, środowiska testowego i produkcyjnego, aplikacji klienckiej Ministerstwa Finansów przy przekazywaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego drogą elektroniczną, najczęstszych problemów przy przekazywaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego drogą elektroniczną, narzędzi JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców, potencjalnych sankcji za nieprzekazanie danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie, potencjalnych sankcji za brak JPK dla ewidencji VAT bez żądania (JPK_VAT).Adresaci: Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników, prokuratorów oraz doradców podatkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, ekonomistów, księgowych oraz menedżerów i przedsiębiorców zobowiązanych do raportowania JPK. Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa, ekonomii i rachunkowości.

...o- Data utworzenia formularza Kod formularza- Kod formularza z programu np ... Jednolity Plik Kontrolny - warto wiedzieć! ... . JPK_VAT Kod systemowy- Kod zwracany przez system JPK MF po wysłaniu formularza np. Jednolity plik kontrolny - czym jest JPK VAT? Nowy plik JPK_VAT z deklaracją, obowiązujący wszystkich czynnych podatników VAT od października 2020 r., to dokument elektroniczny, składający się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej. Jednolity Plik Kontrolny. JPK_VAT, JPK na żądanie, struktury JPK, narz ... Jednolity Plik Kontrolny - Wikipedia, wolna encyklopedia ... . Jednolity Plik Kontrolny. JPK_VAT, JPK na żądanie, struktury JPK, narzędzia do tworzenia i wysyłania JPK_VAT, aplikacja e-Mikrofirma. Informacje podstawowe, pytania i odpowiedzi, narzędzia do pobrania. Jednolity Plik Kontrolny. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - polski odpowiednik SAF-T, Standard Audit File for Tax. JPK został wprowadzony ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa. Przygotowanie JPK wymaga wyposażenia systemów księgowych podatników w funkcje umożliwiające wytworzenie takiego pliku. Jednolity plik kontrolny ma obowiązkowe pola takie jak choćby liczbę porządkową przypisaną każdemu wierszowi ewidencji sprzedaży lub zakupu VAT, numer identyfikacji podatkowej, dane dotyczące nazwy kontrahentów, ich adresów oraz numery dowodów sprzedaży/zakupów. Oczywiście musi również zawierać niezbędne daty, które ... Jednolity Plik Kontrolny Sporządzanie JPK na podstawie ksiąg rachunkowych Jednostki prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek przesyłania - regularnie lub na żądanie urzędu skarbowego - odpowiednich danych pochodzących z tych ksiąg w formie ustrukturyzowanych plików JPK. Jednolity Plik Kontrolny to jedno z głównych narzędzi wdrożonych przez obecny rząd w celu walki z wyłudzeniami podatku od towarów i usług. Jedną z bolączek polskiej skarbówki było to, że nie była ona wcześniej odpowiednio przygotowana działania oszustów, polegających na wyłudzenia ogromnych kwot tytułem zwrotu podatku VAT. Jednolity plik kontrolny jest zbiorem danych uporządkowanych według struktury określonej przez Ministerstwo Finansów, które to pobierane są z programów informatycznych przeznaczonych do prowadzenia księgowości. Jest więc elektroniczną formą ewidencji, która skupia dane według następujących struktur: ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT JPK_EWP - Jednolity plik kontrolny dla ewidencji przychodów, JPK_MAG - Jednolity plik kontrolny dla obrotu magazynowego, JPK_WB - Jednolity plik kontrolny dla wyciągu bankowego, Więcej informacji na temat wypełniania pliku JPK_V7M znajdziesz w rozdziale poświęconym plikowi JPK_V7M/JPK_V7K. Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają być wykorzystywane przez Urzędy Skarbowe celem weryfikacji Ksiąg oraz zapisów na podstawie, których powstały. Jednolity Plik Kontrolny generowany na żądanie urzędów wyróżnia kilka struktur: JPK_FA, JPK_KPIR, JPK_EWP, JPK_MAG oraz JPK_WB. Obowiązek ten nie dotyczy jednak podatników którzy nie prowadzą ewidencji za pomocą programów elektronicznych. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) od 1 lipca 2016 r. Wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) będzie się wiązać z koniecznością wyposażenia systemów księgowych podatników w nową funkcjonalność umożliwiającą wytworzenie JPK, a w niektórych przypadkach również z modyfikacją zasad prowadzenia ksiąg oraz sposobu dokumentowania transakcji handlowych. Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax - SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za... Od 1 lipca 2016 r. duzi przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazywania danych podatkowych i księgowych w określonym, wystandaryzowanym formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W ... ...