Najlepsza darmowa biblioteka online

Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spół

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2018-06-20
ROZMIAR NA PLIK: 5,29
ISBN: 9788381246101
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Katarzyna Bilewska
CENA: GRATIS

Tutaj znajdziesz książkę Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spół pdf

Opis:

W publikacji zaprezentowano organizację spółek kapitałowych oraz osobowych. Autorzy omawiają zarówno zagadnienia ogólne – możliwe modele organizacji spółek – jak i kwestie szczegółowe, takie jak pozycja, usytuowanie i wzajemne relacje organów spółki i ich członków, podział kompetencji zarządczych i nadzorczych, sytuacja prawna wspólników i akcjonariuszy, odpowiedzialność funkcjonariuszy spółki. Uwzględniono również specyfikę omawianej problematyki w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, a także w spółkach publicznych.Opracowanie jest zbiorem artykułów naukowych i wystąpień zaprezentowanych podczas XI Zjazdu Katedr Prawa Handlowego, który odbył się 21–22 września 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Książka może być cennym źródłem informacji na temat corporate governance dla notariuszy, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych pracowników administracji rządowej i samorządowej, ekonomistów, księgowych, menedżerów firm i zarządów spółek. Zainteresuje również pracowników naukowych i studentów uniwersyteckich wydziałów prawa i administracji, ekonomii i zarządzania oraz wyższych szkół ekonomicznych.

... [w:] Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej : w poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki, Wolters Kluwer 2018, s ... Compliance - Actual or Misleading Corporate Governance ... ... . 88-95, ISBN: 9788381246101. Tomasz Sójka, Jan Stranz - "Najnowsze zmiany w dyrektywie o prawach akcjonariuszy - w kierunku pobudzania aktywizmu akcjonariuszy" w: "Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki" pod red. nauk. Katarzyny Bilewskiej The scientific literature treats compliance as a way of organising a company to ensure compliance with legal re ... Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W ... ... . nauk. Katarzyny Bilewskiej The scientific literature treats compliance as a way of organising a company to ensure compliance with legal requirements. The effectiveness of the compliance system requires continuous improvement at each stage of the enterprises operation, constant adaptation to changing business conditions and regulations, especially in the current crisis caused by the pandemic, which has affected the ... „Nowe obowiązki informacyjne w zakresie tworzenia ładu korporacyjnego na przykładzie nowelizacji ustawy o KRS", [w:] K. Bilewska (red.), „Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego ustroju spółki", Warszawa 2018 w dniach 21-22 września 2017 r. XI Zjazd Katedr Prawa Handlowego, którego temat przewodni brzmi: „W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki handlowej - efektywność zarządzania i nadzoru". XI Zjazd Katedr Prawa Handlowego odbędzie się na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego. 23. Niezgodne z ustawą postanowienia statutu (umowy) spółki kapitałowej i spółdzielni [w:] Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki, Warszawa 2018, s. 249-258. Total numer of publications (including new editions): 188....