Najlepsza darmowa biblioteka online

Ustawa o systemie oświaty. Komentarz

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2018-01-17
ROZMIAR NA PLIK: 11,33
ISBN: 9788381244466
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Agata Piszko
CENA: GRATIS

Najlepsze Ustawa o systemie oświaty. Komentarz pdf, które znajdziesz tutaj

Opis:

Książka stanowi praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje.W opracowaniu omówiono m.in.:zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych, sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, pomoc materialną dla uczniów, organizowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży.Publikacja przedstawia komentarz do poszczególnych artykułów ustawy. W przypadku artykułów uchylonych wskazano datę uchylenia i ewentualne uregulowanie przedmiotowego zagadnienia w przepisach innej ustawy. Autorka książki stara się podjąć próbę porównania dotychczasowych i nowych regulacji obejmujących daną materię. Dzięki temu adresat normy zdobędzie informację w jakim zakresie dany obszar kompetencji lub obowiązków uległ modyfikacji, na co zwrócić szczególną uwagę, czego należy unikać, itp.Wartością dodaną jest wzbogacenie publikacji o rozstrzygnięcia nadzorcze organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, orzeczenia sądów, opinie i stanowiska, a także posiadane przez autorkę doświadczenie zawodowe.Adresaci: Komentarz przeznaczony jest dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, osób prowadzących szkoły, pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów sprawujących nadzór pedagogiczny, a także adwokatów, radców prawnych i sędziów.

...y Komentarz. To już piąte wydanie niezwykle cenionego przez czytelników komentarza do ustawy o systemie oświaty ... Komentarz do ustawy o systemie oświaty - Niska cena na ... ... . Ustawa ta, wielokrotnie nowelizowana oraz uzupełniona kilkudziesięcioma rozporządzeniami, jest aktem prawnym o dużym znaczeniu i zasięgu. Klasa brak informacji Okładka zintegrowana Rok wydania 2018 Tytuł KSIĄŻKA Ustawa o systemie oświaty. Komentarz Agata Piszko NOWA TANIO _____ 148, 99 zł Ustawa o systemie oświaty. Komentarz na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdź i znajdź to, czego szuk ... Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, 2015 (książka ... ... . Komentarz na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdź i znajdź to, czego szukasz! Ustawa o systemie oświaty, wielokrotnie nowelizowana oraz uzupełniona kilkudziesięcioma rozporządzeniami, jest aktem prawnym o dużym znacz...