Najlepsza darmowa biblioteka online

Wypowiedzenie stosunku pracy

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2017-12-01
ROZMIAR NA PLIK: 4,4
ISBN: 9788381241502
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Zbigniew Góral
CENA: GRATIS

Miłego czytania Wypowiedzenie stosunku pracy Zbigniew Góral epub książki za darmo

Opis:

Książka porusza tematykę będącą jednym z najczęstszych przedmiotów sporów sądowych - wypowiedzenie stosunku pracy. Zawiera szczegółową i kompleksową prezentację problematyki tej jednej z podstawowych instytucji indywidualnego prawa pracy. Autorzy zwracają szczególną uwagę na ostatnie zmiany w obowiązującej regulacji oraz w szerokim zakresie odwołują się do orzecznictwa sądowego. Nie uciekając od kwestii teoretycznych, podejmują próbę ukazania tego, co jest ważne zwłaszcza z praktycznego punktu widzenia.Przedmiotem analizy są:pojęcie i zakres zastosowania wypowiedzenia jako sposobu ustania stosunku pracy, konstrukcja prawna wypowiedzenia, sytuacja stron stosunku pracy w okresie wypowiedzenia, ochrona przed wypowiedzeniem (zarówno powszechna, jak i szczególna), roszczenia przysługujące w razie wypowiedzenia wadliwego i tryb ich dochodzenia.W publikacji zostały uwzględnione najnowsze zmiany wprowadzone w Kodeksie pracy w zakresie dotyczącym wypowiadania umów terminowych, możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, ochrony trwałości stosunku pracy (m.in. w okresie przedemerytalnym), uprawnień pracownika w razie wadliwego wypowiedzenia stosunku pracy, trybu dochodzenia roszczeń z tego tytułu.Adresaci: Opracowanie skierowane jest do pracowników działów kadr, pracodawców, działaczy związkowych. Zainteresuje także prawników praktyków oraz pracowników naukowych (nie tylko uniwersyteckich) zajmujących się przede wszystkim prawem pracy, ale również kwestiami zarządzania zasobami ludzkimi.

....1320 t.j. Książka porusza tematykę będącą jednym z najczęstszych przedmiotów sporów sądowych - wypowiedzenie stosunku pracy ... Wypowiedzenie umowy o pracę - wzór jak napisać [PDF, DOC] ... . Zawiera szczegółową i kompleksową prezentację problematyki tej jednej z podstawowych instytucji indywidualnego prawa pracy. Autorzy zwracają szczególną uwagę na ostatnie zmiany w obowiązującej regulacji oraz w szerokim zakresie odwołują się do orzecznictwa ... Wypowiedzenie stosunku pracy. Książka porusza tematykę będącą jednym z najczęstszych przedmiotów sporów sądowych - wypow ... Świadectwo pracy: podstawa prawna rozwiązania umowy ... ... ... Wypowiedzenie stosunku pracy. Książka porusza tematykę będącą jednym z najczęstszych przedmiotów sporów sądowych - wypowiedzenie stosunku pracy. Zawiera szczegółową i kompleksową prezentację problematyki tej jednej z podstawowych instytucji indywidualnego prawa pracy. Autorzy zwracają szczególną uwagę na ostatnie zmiany w ... Wypowiedzenie umowy o pracę w Polsce. Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną; może je złożyć zarówno pracodawca, jak i pracownik. Jeśli umowę z pracownikiem rozwiązuje pracodawca, to wypowiedzenie musi zawierać pouczenie o przysługującym prawie odwołania się do sądu pracy, zaś w przypadku umowy na czas nieokreślony pracodawca dodatkowo musi wskazać jego przyczynę oraz ... 1. rozwiązania umowy o pracę, 2. rozwiązania stosunku pracy zaistniałego z mianowania, 3. wygaśnięcia z mocy prawa. Rozwiązanie umowy o pracę reguluje art. 30 Kodeksu pracy. Może ono nastąpić: 1. na mocy porozumienia stron, 2. za wypowiedzeniem, 3. bez wypowiedzenia, 4. z upływem czasu, na który została zawarta, Wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy, czyli wypowiedzenie zmieniające stosowane jest przez pracodawcę, który chce zmienić warunki pracy i płacy pracownika. Jeżeli nowe warunki umowy o pracę nie zostaną zaakceptowane przez pracownika, umowa o pracę rozwiąże się z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę poprzez odwołanie. Gdzie odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z przyczyn o których mowa w art. 52 lub 53 Kodeksu pracy. 20. 419 - art. 73 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. Rozwiązanie stosunku pracy z wyboru z wygaśnięciem mandatu. 21...