Najlepsza darmowa biblioteka online

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2017-10-04
ROZMIAR NA PLIK: 5,69
ISBN: 9788381241380
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Hanna Knysiak-Sudyka
CENA: GRATIS

Tutaj znajdziesz książkę Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo pdf

Opis:

Publikacja zawiera komentarz do wybranych przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pozwalający na przygotowanie:skargi oraz sprzeciwu od decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.Zawiera również przykłady wzorów pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Omówione zostały także przepisy dotyczące wniosków dodatkowych, które mogą być fakultatywnie zamieszczane w wymienionych pismach procesowych, a w szczególności:wstrzymanie wykonania aktu lub czynności, rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym, przyznanie prawa pomocy, przywrócenie uchybionego terminu czy wyłączenie sędziego.Opracowanie zawiera obszerny wybór aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, ilustrującego omawiane zagadnienia, uwzględniający nie tylko dominującą linię orzeczniczą, lecz także orzeczenia od niej odbiegające. Dodatkowo publikacja zawiera przykłady zadań egzaminacyjnych z proponowanymi rozwiązaniami, nawiązujące do problemów najczęściej występujących w zadaniach na egzaminach kończących aplikacje adwokacką i radcowską. Publikacja uwzględnia:zmiany ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935), która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. oraz zmiany dokonane ustawą z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 183 z późn. zm.), które wchodzą w życie z dniem 15 maja 2018 r.Publikacja zawiera treści zarówno o znaczeniu teoretycznym, jak i praktyczne wskazówki dla profesjonalistów w zakresie sporządzania pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Układ książki nie nawiązuje wprost do chronologii ustawy, został zaprojektowany w sposób umożliwiający kompleksowe i jednocześnie przejrzyste opracowanie wybranych zagadnień.

...acyjnym. Komentarz i orzecznictwo - epub, pdf - opis produktu: W książce zamieszczono komentarz do wybranych przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mających istotne znaczenie na etapie sporządzania skargi do WSA oraz skargi kasacyjnej do NSA ... PDF Skarga Hanna Knysiak-Sudyka i skarga kasacyjna w ... ... . Recenzje naszych Klientów: Książka "Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo" Knysiak-Molczyk Hanna nie ma jeszcze dodanej recenzji. Jak przypomina autorka wydanej właśnie książki Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo postępowanie sądowe (pierwszo i drugoinstancyjne) jest uruchamiane na skutek wniesienia przez legitymowany podmiot odpowiednie ... Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu ... ... . Jak przypomina autorka wydanej właśnie książki Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo postępowanie sądowe (pierwszo i drugoinstancyjne) jest uruchamiane na skutek wniesienia przez legitymowany podmiot odpowiedniego środka prawnego. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego jest środkiem prawnym nadzwyczajnym, o charakterze ... Ebook Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo - Hanna Knysiak-Sudyka - Kupuj ebooki w Ravelo w formacie EPUB, MOBI, PDF. Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo - Ceny już od 122,40 zł Porównaj ceny i zobacz opinie w 3 sklepach. Zobacz inne E-podręczniki akademickie, Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym : komentarz i orzecznictwo. ... Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym : komentarz i orzecznictwo: pl: dc.title.alternative: Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo - sprawdź opinie i opis produktu. Zobacz inne Prawo i administracja, najtańsze i najlepsze oferty. 1. Skarga kasacyjna jako kwalifi kowane pismo procesowe 175 Orzecznictwo - Elementy konstrukcyjne skargi kasacyjnej 177 2. Wymagania ogólne skargi kasacyjnej 178 Orzecznictwo - Wymagania skargi kasacyjnej jako pisma w postępowaniu sądowym 181 3. Określenie zaskarżonego orzeczenia 182 Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym : komentarz i orzecznictwo: wariant tytułu: Appeal and cassation appeal in court and administrative proceedings : commentary and judicial decisions. autor: Knysiak-Sudyka Hanna : współtwórca: Piątek Wojciech, Sawczyn Wojciech: data wydania : 2016: wydanie: Publikacja Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo została przygotowana z myślą o praktykach prawa, w szczególności dla profesjonalnych W książce zamieszczono komentarz do wybranych przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mających istotne znaczenie na etapie sporządzania skargi do WSA oraz skargi kasacyjnej do NSA. Uwzględnione zostały także te przepisy, które dotyczą wniosków dodatkowych, fakultatywnie zamieszczanych w tych pism......