Najlepsza darmowa biblioteka online

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2016-04-05
ROZMIAR NA PLIK: 12,29
ISBN: 9788326496189
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Artur Ginter
CENA: GRATIS

Tutaj znajdziesz książkę Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz pdf

Opis:

Prezentowana publikacja zawiera aktualny i kompletny komentarz do przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, po zmianach które weszły w życie w 2015 r. Opracowanie uwzględnia również unormowania rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. Książka nie tylko przedstawia interpretację przepisów normatywnych, lecz opisuje także praktyczne problemy związane z ich stosowaniem w pracy zawodowej archeologa - kierownika badań archeologicznych i architektonicznych.W publikacji przytoczono najważniejsze orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące wykładni poszczególnych przepisów ustawy, zwrócono uwagę na rozbieżności w interpretacji omawianych regulacji oraz odmienne podejście służb konserwatorskich w poszczególnych regionach Polski."(...) praca znacznie poszerza wiedzę na temat prawa ochrony zabytków, a także pogłębia refleksję nad wieloma kluczowymi dla praktyki zagadnieniami, w szczególności związanymi z ochroną zabytków archeologicznych. Z całą pewnością będzie to praca przydatna pracownikom urzędów ochrony zabytków, konserwatorom samorządowym, archeologom, prawnikom praktykom zajmującym się sprawami z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego dotyczącego zabytków lub terenów zabytkowych, w końcu badaczom tej problematyki, a także studentom różnych kierunków studiów, jako lektura uzupełniająca wykład prawa ochrony dziedzictwa kultury".Prof. Kamil Zeidler

...wdź opinie i opis produktu. Zobacz inne Pozostałe E-booki, najtańsze i najlepsze oferty ... Art. 37c. - Wymogi wobec osoby kierującej lub wykonującej ... ... . Art. 108. Niszczenie lub uszkadzanie zabytku. Dz.U.2020.0.282 t.j. - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 1. Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 2. Uchwalenie Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; Wejscie w życie 17 listopada 2003; Ost. zmiana ustawy 13 listopada 2020; Ost. modyfikacja na dlajurysty 18 11 2020 Co nadto isto ... Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - o ochr ... ... . zmiana ustawy 13 listopada 2020; Ost. modyfikacja na dlajurysty 18 11 2020 Co nadto istotne, ustawa z 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU nr 97, poz. 804) wyłączyła z zakresu nakładów koniecznych, na które może być ... Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Patrycja antoniak maksymilian cherka filip m. elżanowski Krzysztof a. Wąsowski pod redakcją maksymiliana cherki Komentarz Warszawa 2010 ustawa o ochronie zabytkow_strtyt.indd 3 2010-07-12 13:49:22 Jesteś tutaj: Strona główna Akty prawne Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Rozdział 3. Zagospodarowanie zabytków, prowadzenie badań, prac i robót oraz podejmowanie innych działań przy zabytkach Art. 37c. Wymogi wobec osoby kierującej lub wykonującej nadzór inwestorski przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE ... Art. 78 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (o ochr. zabyt.) . 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku ... Art. 36 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (o ochr. zabyt.) . 1. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga: 1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku ......