Najlepsza darmowa biblioteka online

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2016-01-21
ROZMIAR NA PLIK: 9,43
ISBN: 9788326496455
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Magdalena Bielikow-Kucharska
CENA: GRATIS

Magdalena Bielikow-Kucharska książki Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych epub są dostępne po rejestracji na naszej stronie

Opis:

Książka zawiera kompleksowe omówienie nieprawidłowości skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w zakresie prawa zamówień publicznych. Wskazuje wytyczne w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania, pomagając uniknąć zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialności z tego tytułu.W monografii wykorzystano bogaty dorobek orzecznictwa, m.in.: Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i organów właściwych w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zaprezentowano także materiały źródłowe (np. projekty aktów prawnych), dzięki czemu możliwe było porównanie i dokonanie oceny tego, jaki był cel ustawodawcy wprowadzającego dany przepis, a jak wyglądał efekt końcowy.Adresaci: Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych i pracowników tych jednostek udzielających zamówień publicznych. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa.

...ektywizmie osób wykonujących czynności ... Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów ... ... ... Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przepisach od art. 5 do art. 18c, reguluje zachowania urzędników za które mogą podlegać karze. Katalog ten jest bardzo rozbudowany i szczegółowo uregulowany, przy czym jest to katalog zamknięty. 3. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (czyn, wina, niedziałanie ustawy wstecz, stosowanie ustawy względniejszej dla sprawcy). 4. Rodzaje naruszeń dyscypliny finansó ... Przypisanie odpowiedzialności za naruszenie prawa zamówień ... ... . 4. Rodzaje naruszeń dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych: a) na etapie przygotowania postępowania: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych,Książka zawiera kompleksowe omówienie nieprawidłowości skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w zakresie prawa zamówień,Księgarnia internetowa INFOR.pl to książki, ebooki, serwisy specjalistycze dla księgowych, prawników, kadrowych. Dyrektor zespołu szkół został obwiniony o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ponieważ - jak uznał rzecznik dyscypliny - w postępowaniu o wykonanie prac remontowo-budowlanych w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, co naruszało art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 prawa zamówień publicznych. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych - Ceny już od 88,80 zł Porównaj ceny i zobacz opinie w 3 sklepach. Zobacz inne E-podręczniki szkolne, Ustawa o odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 17 grudnia 2004 r. i zm, (tj. Dz. U. z 2013, poz. 168) Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają: 1) osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów 1. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają, z zastrzeżeniem art. 4a: 1) osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo organu zarządzającego podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, lub ... 1. Organ orzekający w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wymierza karę według swojego uznania, w granicach określonych w ustawie, uwzględniając stopień szkodliwości dla finansów publicznych naruszenia dyscypliny finansów publicznych, stopień winy, a także cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i dyscyplinujące, które ma ... Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych - od 102,20 zł, porównanie cen w 3 sklepach. Zobacz inne Prawo i administracja, najtańsze i najlepsze Książka zawiera kompleksowe omówienie nieprawidłowości skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w zakresie prawa zamówień publicznych. Wskazuje wytyczne w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania, pomagając uniknąć zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialności z tego tytułu. W monografii wykorzystano bogaty dorobek orzecznictwa, m.in ... Książka Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych / Magdalena Bielikow-Kucharska, Wolters Kluwer, 115,82 zł, okładka twarda, Sto tysięcy Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Zakres podmiotowy. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych określony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 13 naruszenie procedur dotyczących przyznawania, przekazywania lub rozliczania środków z UE lub źródeł zagranicznych, podlegają: 1) osoby zobowiązane lub upoważnione do działania w imieniu podmiotu, któremu odrębną ustawą lub na jej podstawie albo na podstawie umowy lub w drodze porozumienia ... Aby nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych w myśl art. 16 ust. 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, muszą być s...