Najlepsza darmowa biblioteka online

Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2016-01-27
ROZMIAR NA PLIK: 9,66
ISBN: 9788326496325
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Jadwiga Suchecka
CENA: GRATIS

Wszystko Jadwiga Suchecka książki, które czytasz i pobierasz od nas

Opis:

Opracowanie poświęcone jest zastosowaniom teorii ekonomicznych do analiz problemów występujących we współczesnych systemach zdrowotnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na:specyfikę proponowanych ujęć teoretycznych i praktycznych odnoszących się np. do takich kategorii jak podaż i popyt na opiekę zdrowotną i ich wpływu na równowagę ekonomiczną, wykorzystanie metod ewaluacji ekonomicznej i ich zastosowanie w analizie efektywności kosztów, problemy i metody analiz rynku ubezpieczeń zdrowotnych z uwzględnieniem zachowania się podmiotów na tym rynku i hazardu moralnego, kierunki reform systemów zdrowotnych w niektórych krajach, wybrane koncepcje pomiaru zdrowia i jego wartościowanie w wyrażeniu pieniężnym. W drugim wydaniu książki - rozszerzonym i uaktualnionym - zaprezentowano najważniejsze zagadnienia związane z ekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, rozpoczynając od zdefiniowania i uporządkowania pojęć i definicji, zwracając również uwagę na zastosowania teorii normatywnej, teorii dobrobytu oraz dodatkowego dobrobytu. Rozważania wstępne zostały rozszerzone o charakterystykę modeli systemów zdrowotnych i wybrane koncepcje dotyczące ewolucji systemów zdrowotnych. Na tym tle zdefiniowano kategorię zdrowia, określono sposoby jego pomiarów i wyrażono jego stan w kategoriach pieniężnych.Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla wykładowców i studentów studiów ekonomicznych, zarządzania, zdrowia publicznego i nauki o zdrowiu oraz dla osób zajmujących się problematyką ekonomiczną sektora zdrowia ze względu na zainteresowania, jak i charakter pracy zawodowej.

...a Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; autorka ekspertyz i publikacji z zakresu ekonometrii zdrowia i opieki zdrowotnej, ekonomii zdrowia, statystyki i ekonometrii ... Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, 2016 (książka, ebook ... ... ... Ekonomia zdrowia, czyli nauka o alokacji zasobów w systemie opieki zdrowotnej, pozwala na zastosowanie ogólnych zasad ekonomii w procesie organizacji tego systemu oraz oceny efektywności jego funkcjonowania. Wszelkie działania sektora ochrony zdrowia można opisać za pomocą odpowiednich narzędzi ekonomicznych, pozwalających uwzględnić specyfikę tego sektora oraz rolę, jaką ... Ekonomia zdrowia, czyli nauka o alokacji zasobów w systemie opieki zdrowotnej, pozwala na zastosowanie ogólnych zasad ekonomii w procesie organizacji tego ... Ekonomia zdrowia traktuje zdrowie jako problem ekonomiczny ... ... Ekonomia zdrowia, czyli nauka o alokacji zasobów w systemie opieki zdrowotnej, pozwala na zastosowanie ogólnych zasad ekonomii w procesie organizacji tego systemu oraz oceny efektywności jego funkcjonowania. Wszelkie działania sektora ochrony zdrowia moż Ekonomia zdrowia, czyli nauka o alokacji zasobów w systemie opieki zdrowotnej, pozwala na zastosowanie ogólnych zasad ekonomii w procesie organizacji tego syste. Księgarnia internetowa INFOR.pl to książki, ebooki, serwisy specjalistycze dla księgowych, prawników, kadrowych. Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej - RECENZJE. Ta pozycja nie ma jeszcze recenzji. Podziel się ...