Najlepsza darmowa biblioteka online

Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2014-09-15
ROZMIAR NA PLIK: 12,80
ISBN: 9788327807908
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Jacek Jastrzębski
CENA: GRATIS

Tutaj znajdziesz książkę Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz pdf

Opis:

Prawo wekslowe i prawo czekowe należą do najtrudniejszych dziedzin prawa, i to nie tylko dlatego, że weksle i czeki powróciły do obrotu gospodarczego po długim okresie zastoju w czasach PRL, lecz także ze względu na daleko idące skutki prawne, jakie wywołuje posługiwanie się tymi papierami wartościowymi. Niniejsza książka jest poświęcona tej właśnie problematyce.Prezentowana pozycja stanowi pogłębione opracowanie zagadnień prawa wekslowego i czekowego dostosowane do potrzeb praktyki. Uwzględnia zarówno obszerne orzecznictwo Sądu Najwyższego, jak i najnowsze wypowiedzi nauki prawa i piśmiennictwo obce. W obecnym, trzecim, wydaniu uwzględniono aktualne kierunki judykatury, dotyczące w szczególności kwestii weksli in blanco czy dochodzenia roszczeń wekslowych, które budzą duże zainteresowanie praktyki.Adresaci:Komentarz jest adresowany przede wszystkim do sędziów, radców prawnych i adwokatów, jak również do aplikantów przygotowujących się do wykonywania tych zawodów, a także do pracowników banków i innych instytucji finansowych.

...zeroko i drobiazgowo zostały przedstawione te zagadnienia, które stwarzają w praktyce najwięcej problemów, jak np ... Prawo wekslowe i czekowe Komentarz - Jacek Jastrzębski ... ... .: - elementy weksla, - indosy, - zarzuty wekslowe, - instytucja wtóropisów w obrocie zagranicznym. Prawo wekslowe i prawo czekowe należą do najtrudniejszych dziedzin prawa, i to nie tylko dlatego, że weksle i czeki powróciły do obrotu gospodarczego po długim okresie zastoju w czasach PRL, lecz także ze względu na daleko idące skutki prawne, jakie wywołuje posługiwanie się tymi papierami wartościowymi. Obecne wydanie "Komentarza do prawa wekslowego i czekowego" jest pierwszym ukazującym się po śmierci prof. Adama ... Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz - Marek Czarnecki ... ... . Obecne wydanie "Komentarza do prawa wekslowego i czekowego" jest pierwszym ukazującym się po śmierci prof. Adama Szpunara. Poprzednie, trzecie ukazało się na początku 2001 r. Wprawdzie od tego czasu ustawy prawo wekslowe i prawo czekowe nie były zmieniane, jednak istotnemu wzbogaceniu uległo orzecznictwo do tych aktów. Podręcznik ,,Prawo wekslowe i czekowe" w sposób przystępny i łatwy wyjaśnia najważniejsze zagadnienia i problemy dotyczące m.in.: funkji i rodzajów weksli i czeków, przedawnienia wekslowego, dochodzenia roszczeń z weksla, przeniesienia praw z czeku, umorzenia czeku. Jak pewnie wiecie, w Legalisie jest elektroniczna wersja książki tych autorów: Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, obecnie wyd. 6 z roku 2013, opublikowane przez renomowane niemieckie Wydawnictwo C.H. Beck. Kolejne już, 6. wydanie komentarza powstało przy wykorzystaniu najnowszego dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także Sądów Apelacyjnych oraz wieloletniego doświadczenia adwokackiego autorów i został dostosowany do potrzeb praktyki. Informacje w nim zawarte umożliwiają znalezienie rozwiązania problemów praktycznych, jakie powstają przy stosowaniu weksla czy ... Komentarz przyczynia się do zrozumienia jednej z najtrudniejszych dziedzin prawa jaką jest prawo wekslowe i czekowe. Wiedza w nim zawarta umożliwia świadome oraz bezpieczne korzystanie z weksli i czeków w praktyce, które są instrumentami finansowymi o wyjątkowo licznych funkcjach i zastosowaniach. nar, M. Kaliński, Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 2003, s. 26). Jest również wynikiem długotrwałej ewolucji historycznej. Te względy uzasadniają wiele szczegółowych rozwiązań normatywnych prawa wekslowego (np. art. 7, 8). II. Uwa...