Najlepsza darmowa biblioteka online

Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości - zagadnienia wybrane

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2016-11-29
ROZMIAR NA PLIK: 7,18
ISBN: 9788375482560
JĘZYK: Polskie
AUTOR: praca zbiorowa
CENA: GRATIS

Miłego czytania Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości - zagadnienia wybrane praca zbiorowa epub książki za darmo

Opis:

Recenzowana publikacja jest źródłem różnorodnej tematycznie wiedzy z obszaru nauki prawa karnego. Rozważania zawarte w opracowaniach [...] mają poznawczy charakter, oparte są na wnikliwej analizie źródeł wiedzy w postaci aktów normatywnych, literatury i sporadycznie orzecznictwa sądowego. Praktycznym efektem tego są poprawne wnioski de legę lata i de legę ferenda zmierzające do poprawy skuteczności funkcjonowania analizowanych instytucji prawa karnego.Prof. UR dr hab. Stanisław PieprznyWartym podkreślenia walorem omawianej pracy jest fakt, że udało się w niej zebrać obok siebie głosy zarówno teoretyków, jak i praktyków. [...] Przy opracowywaniu poszczególnych artykułów dopełniono wymogów naukowej rzetelności. Teksty są napisane ładnym, przyciągającym językiem. Wykresy i ilustracje, dołączone do niektórych z nich, z pewnością przyczynią się do jeszcze większej komunikatywności przekazu. W moim odczuciu, monografia "Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości - zagadnienia wybrane" stanowi ważny głos w dyskusji nad współczesnymi kierunkami działań organów państwa nakierowanymi na zwiększenie jego bezpieczeństwa.Dr hab. Maciej Jońca

...nstrukji szzególną rolę zajmują dora whodząe w zakres ... Wybrane problemy i wyzwania bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo ... ... ... publicznego w państwie: wybrane prawno-organizacyjne aspekty działania Po. licji, Rzeszów 2005, s. 40-45. Bezpieczeństwo każdego państwa zawiera w sobie, oprócz treści wspólnych dla wszystkich krajów, pewne specyficzne elementy wnikające z uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, historii, tradycji, kultury i wartości uznawanych za nadrzędne. Znajduje to wyraz m.in. w defini-cjach bezpieczeństwa na ... Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu ... ... . Znajduje to wyraz m.in. w defini-cjach bezpieczeństwa narodowego. Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości - zagadnienia wybrane Recenzowana publikacja jest źródłem różnorodnej tematycznie wiedzy z obszaru nauki prawa karnego. Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców ... z zagadnień Nadzoru I Kontroli organów władzy publicznej w Polsce t.4. 5,0 / 5 Napisz opinię ... w 13 sklepach. Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości - zagadnienia wybrane. You search for a phrase "Przestępczość" according to the criterion: Subject. Filters . Active filters. Domain Bezpieczeństwo i wojskowo ść. Location ... Wobec narastających współczesnych zagrożeń ze strony przestępczości, konieczny jest rozwój środków, metod i nowych narzędzi, którymi mogą się posługiwać organy ścigania.Publikacja prezentuje możliwości stosowania w nowych warunkach taki You search for a phrase "Przestępczość" according to the criterion: Subject. Filters . Active filters. Subject Bezpieczeństwo publiczne. Data source . 10 Library catalog ; E-sources; Library . 10 Biblioteka Akademicka WSIiZ ; 3 WSE Kraków; 3 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Department . Mark: Rzeszów 7 Rzeszów ... Prezentowana monografia zawiera koncepcję przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej i jest pierwszą tego typu publikacją na naszym rynku wydawniczym. Doskonale wypełnia istniejącą lukę w literaturze przedmiotu, a ponadto: stanowi rzeczowe, interdyscyplinarne studium analityczno-badawcze na tle wybranych kategorii przestępczości zorganizowanej, jak: handel ludźmi, porwanie dla ... bezpieczeństwa publicznego". ... I tak, artykuły, w których poruszane są zagadnienia łączące się z terroryzmem, to: - „Zapobieganie terroryzmowi w makroskali", - „Przeciwterroryzm - rola i zadania polskiej Policji w działaniach antyterro- ... - „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Policji na przykładzie ... Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany Miejsce: Lublin Rok wydania: 2014 Tytuł publikacji: Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości - zagadnienia wybrane Redaktorzy: Sławomir Hypś, Konrad Kołek Strony od-do: 115-127 Konferencja: „Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości", Lublin, 12 grudnia 2013 r., KUL WPPKiA, referat: „Uprawnienia służb ochrony bezpieczeństwa publicznego a prawa człowieka - wybrane zagadnienia "; 20. Konferencja: „50-lat Kodeksu Cywilnego. 1 Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej Zagadnienia prawne. Kryminologiczne i kryminalistyczne Autor: Jerzy Wojciech Wójcik Rozdział 1 Rozmiary i klasyfikacja zagrożeń przestępczością pospolitą i zorganizowaną w Polsce na przełomie XX i XXI wieku...