Najlepsza darmowa biblioteka online

Odpowiedzialność księgowego

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2018-09-12
ROZMIAR NA PLIK: 11,38
ISBN: 9788395159701
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Krzysztof Janczukowicz
CENA: GRATIS

Krzysztof Janczukowicz książki Odpowiedzialność księgowego epub są dostępne po rejestracji na naszej stronie

Opis:

Niniejsza książka jest adresowana do trzech grup czytelników. Tytułowi księgowi, czyli osoby, które uczestniczą w prowadzeniu księgowości firmy, znajdą tu dotyczący ich grupy zawodowej i wyczerpujący w założeniu zestaw reguł odpowiedzialności - zarówno podatkowej, jak i cywilnej, pracowniczej czy karnej. Uwzględnione zostały tu wszystkie wchodzące w grę układy formalne między księgowym a firmą: od księgowego będącego pracownikiem firmy do księgowego prowadzącego własne biuro rachunkowe. Książka nie obejmuje problematyki związanej z finansami publicznymi, a w szczególności specyficznych zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansowej. Przyjmujemy więc optykę właściwą wyłącznie przedsiębiorstwom prywatnym.Drugą grupą adresatów są osoby, które zarządzają firmami zatrudniającymi księgowych, a więc zarówno właściciele firm, jak i menedżerowie. Dla nich książka ta jest przydatna z dwóch względów. Ilekroć w firmie, w zakresie szeroko rozumianej rachunkowości, stanie się coś złego, natychmiast pojawia się pytanie: kto za to odpowiada? Czasami przyjmuje się, że odpowiedzialność spoczywa na obojga, a niekiedy, że tylko na jednym z nich. I dlatego przedstawione reguły odpowiedzialności księgowego często wpływają na zakres odpowiedzialności osób zarządzających firmami, które tym samym dowiedzą się z tej książki wiele o swojej własnej sytuacji prawnej. Ponadto po zapoznaniu się z opisanymi regułami zarządzający będą wiedzieli, za co i na jakich zasadach może odpowiadać zatrudniony przez nich księgowy, do którego mają pretensje o złe wykonywanie powierzonych obowiązków.Trzecią grupą adresatów książki są prawnicy, którzy znajdą w niej przede wszystkim pieczołowicie zebrany zbiór 140 kazusów sądowych z ostatnich lat. Przydatna jednak może być dla nich również lektura zasad odpowiedzialności przedstawionych pod kątem sytuacji księgowego.Książka ma mieć walor praktyczny. Nie ma więc w niej miejsca na teoretyzowanie, które nie miałoby bezpośredniego przełożenia na praktykę. Zakłada się, że czytelnikami będą przede wszystkim nieprawnicy, co musi wpłynąć na jasność i zrozumiałość prowadzonych rozważań. Trzeba jednak zaznaczyć, że poruszana jest tu problematyka prawna, czasami złożona, a więc czytelnik musi skupić na niej uwagę, by dobrze pojąć przedstawiane reguły odpowiedzialności.Ważną cechą książki jest podział na dwie części. W pierwszej, o charakterze ogólnym, przedstawione zostały zasady odpowiedzialności księgowego. Lektura tej części jest wysoce wskazana - zwłaszcza dla czytelników niebędących prawnikami - przed przejściem do części drugiej, w której znajdują się kazusy, czyli opisy przykładowych sytuacji wziętych z praktyki sądowej, ilustrujące zasady odpowiedzialności księgowych. Części te są ze sobą powiązane wzajemnymi odesłaniami, dzięki czemu, czytając o danej zasadzie odpowiedzialności, można łatwo przejść do przykładów jej zastosowania, a zapoznając się z kazusem - do zasady, która została w nim zastosowana.Praktyczne nastawienie towarzyszące książce powoduje, że w treści nie ma odwołań do nader skąpej zresztą literatury przedmiotu. Ze względu na obiecaną przejrzystość wywodów odesłania do omawianych przepisów prawnych, choć niezbędne po to, by czytelnik mógł weryfikować treść książki i samodzielnie analizować swoją sytuację, przeniesione są z reguły do przypisów, w których, w najważniejszych przypadkach, zamieszczona jest treść całego przepisu. Dzięki temu czytelnik poznaje podstawę prawną prowadzonych wywodów - co jest warunkiem koniecznym oceny ich rzetelności - ale nie jest zmuszony do lektury samych przepisów.Krzysztof Janczukowicz - doktor prawa, nauczyciel akademicki i radca prawny. Od wielu lat specjalizuje się w prawie podatkowym i w prawie karnym, prowadząc liczne zajęcia i szkolenia w tym zakresie. Autor kilku książek i wielu publikacji internetowych.

...i księgowego. Z racji charakteru wykonywanego zawodu księgowy ponosi odpowiedzialność zarówno przed administracją skarbową (Ustawa o rachunkowości oraz Kodeks karny skarbowy), jak i przed pracodawcą (Kodeks pracy) ... Główny księgowy - odpowiedzialność, uprawnienia ... ... . Choć z przepisów o rachunkowości wynika, że księgowy ponosi odpowiedzialność za ... Odpowiedzialność księgowego. Urząd Skarbowy oraz ZUS posiadają jednostki kontrolne, które sprawdzają na bieżąco przedsiębiorców. W wyniku takich kontroli dochodzi do ujawnienia wielu nieprawidłowości w dokumentacji czy w kwestiach kadrowych. Wówczas w pierwszej kolejności do złożenia wyjaśnień wzywany jest księgowy. Odpowiedzialność pra ... Jaki jest zakres odpowiedzialności księgowych - TEMAT DNIA ... ... . W wyniku takich kontroli dochodzi do ujawnienia wielu nieprawidłowości w dokumentacji czy w kwestiach kadrowych. Wówczas w pierwszej kolejności do złożenia wyjaśnień wzywany jest księgowy. Odpowiedzialność prawna księgowego (10 godz.) Miasto: Gdańsk Typ: Szkolenie Tryb: środa, wtorek Opłata: 500,- zł od osoby . Opis szkolenia Zapytaj o szkolenie. CEL: Poznanie zasad odpowiedzialności cywilnej, pracowniczej i karnej z uwzględnieniem specyfiki wykonywania zawodu zarówno w biurach rachunkowych, jak i na etatach. ... odpowiedzialność głownego księgowego. jestem głownym księgowym w małej instytucji publicznej i zatwierdzam faktury do zapłaty. pracownicy dokonują różnych zakupów materiałów, usług itp. to oni oczywiśnie merytorycznie podpisują faktury i dokładnie opisują czego dotyczył zakup. ja mam wątpliwości co do niektórych faktur np ... Dla nałożenia odpowiedzialności na księgowego ważna jest data decyzji skarbówki, a nie popełnienia błędu Księgowy musi się liczyć z odpowiedzialnością za błędy popełnione nawet ......